Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản
Ngày cập nhật 23/07/2020

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung gồm:


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I.

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1.

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

1.003868

 

07 ngày làm việc

(Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 15 ngày làm việc tỉnh rút ngắn còn 07 ngày làm việc)

 

- Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút.

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 01 Lê Lai, thành phố Huế.

- Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính;

-Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 476/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

1.003725

15 ngày làm việc

25.000đ/hồ sơ.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.494
Truy câp hiện tại 4.261