Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực
Ngày cập nhật 23/07/2020

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Danh mục 16 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung; 02 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực

(có Quyết định và phụ lục kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.480
Truy câp hiện tại 4.253