Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế
Ngày cập nhật 23/07/2020

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục 04 thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế gồm:


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

  1.  

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(2.002311)

- Văn phòng Chính phủ: Không có.

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc.

- Các đơn vị lấy ý kiến: 15 ngày làm việc.

Không có

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

- Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Công văn số 825/BNG-CNV ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg

- Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Thẩm quyền quyết đinh: Thủ tướng Chính phủ

  1.  

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(2.002312)

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc.

- Các đơn vị lấy ý kiến: 15 ngày làm việc.

Không có

Thẩm quyền quyết đinh: UBND tỉnh

  1.  

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(2.002313)

- Văn phòng Chính phủ: Không có.

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc.

- Các đơn vị lấy ý kiến: 15 ngày làm việc.

Không có

Thẩm quyền quyết đinh: Thủ tướng Chính phủ

  1.  

Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

(2.002314)

- UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Ngoại vụ: 08 ngày làm việc.

- Các đơn vị lấy ý kiến: 15 ngày làm việc.

Không có

Thẩm quyền quyết đinh: UBND tỉnh

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.468
Truy câp hiện tại 4.249