Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn
Ngày cập nhật 23/07/2020

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung gồm 03 TTHC


Stt

Tên TTHC

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

(ngày làm việc)

Cách thức - Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Đăng ký mức độ Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ pháp lý

1

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

(1.000987)

* Thời hạn xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận: 03 ngày;

* Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

* Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

* Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

Không

Mức độ 3

- Luật Khí tượng thủy văn 2015.

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

2

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

(1.000970)

3

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

(1.000943)

* Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.822
Truy câp hiện tại 5.020