Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 12/07/2020

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện năm 2020; Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kế hoạch kiểm tra năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể như sau:

 

Stt

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM GIA

I.  Phòng chuyên môn cấp huyện

 

1

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

08h ngày 28/7/2020

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan

2

Phòng Lao động TB và XH

08h ngày 29/7/2020

Phòng Lao động TB&XH

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan

3

Phòng Nội vụ

08h ngày 30/7/2020

Phòng Nội vụ

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan

4

Trung tâm Hành chính công

08h ngày 31/7/2020

Trung tâm Hành chính công huyện

Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan

II. Ủy ban nhân dân cấp xã

 

1

Xã Hương Phong

14h ngày 14/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

2

Xã Lâm Đớt

08h ngày 15/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

3

Xã Đông Sơn

14h ngày 15/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

4

Xã Hồng Thượng

14h ngày 16/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

5

Xã Quảng Nhâm

14h ngày 17/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

6

Xã Hồng Hạ

08h ngày 21/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

7

Xã Trung Sơn

08h ngày 22/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

8

Xã Hồng Thủy

14h ngày 23/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

9

Xã Hồng Thái

08h ngày 24/7/2020

UBND xã

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và cán bộ, công chức có liên quan

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.209
Truy câp hiện tại 4.548