Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND tỉnh công bố 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 08/05/2020

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển thông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:

       I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL qui định việc bãi bỏ TTHC

1

Thẩm định, phê duyệt qui hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư

Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 về việc bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ NN & PTNT ban hành, liên tịch ban hành (Trong đó bãi bỏ Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 quy định TTHC này)

       II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL qui định việc bãi bỏ TTHC

1

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Qui định tiêu chí kinh tế trang trại

2

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Qui định tiêu chí kinh tế trang trại

3

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 Qui định tiêu chí kinh tế trang trại

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.801
Truy câp hiện tại 4.929