Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định: Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày cập nhật 11/11/2019

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

(Chi tiết Quyết định và Danh mục Thủ tục hành chính xem file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.177
Truy câp hiện tại 4.727