Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hồng Trung
Ngày cập nhật 09/09/2019

Đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động chính thức một cách thông suốt, hiệu quả, sáng 06/9/2019, UBND xã Hồng Trung đã tổ chức Lễ khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hồng Trung được đầu tư, nâng cấp trên cơ sở bộ phận một cửa trước đây. Ngoài cơ sở vật chất đã có, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã được đầu tư thêm một số trang thiết bị cần thiết. Số lượng thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại gồm các lĩnh vực: Văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường.

Triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính công. Hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, UBND huyện A Lưới sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai và tổ chức khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại những xã còn lại trên địa bàn huyện.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.929.477
Truy câp hiện tại 4.899