Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định: Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết qủa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 24/06/2019

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.931.479
Truy câp hiện tại 1.746