Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ngày cập nhật 05/06/2019

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, gồm có 03 lĩnh vực hoạt động với 18 TTHC; cụ thể như sau: Lĩnh vực Tài chính đầu tư (04 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Tài sản công (13 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Ngân sách (01 TTHC). 

(Có file đính kèm theo)

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.057.616
Truy câp hiện tại 656