Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, QT điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 04/06/2019

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1185/QD-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Các nội dung cụ thể theo file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.831.779
Truy câp hiện tại 6.351