Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 24/12/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc...
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành...
Đảm bảo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động chính thức một cách thông suốt, hiệu quả, sáng 06/9/2019, UBND xã Hồng Trung đã tổ chức Lễ khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019, cụ...
Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ban Điều hành Cải cách hành chính huyện đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III năm 2019, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Điều hành cải cách hành chính...
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ tại Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019.
Việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC) có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,...
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, UBND huyện A Lưới đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách năm 2019 của các cơ quan, đơn vị và các địa...
Ngày 06 tháng 8 năm 2019, Ban Điều hành cải cách hành chính huyện đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2019, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Điều hành cải cách hành chính...
Ngày 21/6/2019, UBND huyện đã ban hành báo cáo số 123/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019. Cụ thể:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.722.736
Truy câp hiện tại 3.150