Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Cải cách hành chính
Mục tiêu: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai các Kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, ISO trong năm 2021, kết quả thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và YKCĐ của các đơn vị, địa phương....
Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn A Lưới năm 2020. 
Vừa qua UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.
Ngày 29/01/2021, UBND huyện A Lưới đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; UBND huyện A Lưới xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn huyện,...
Ngày 30/01/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyệnáp dụng...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt công bố 02 TTHC trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 137/QĐ-UBND phê duyệt công bố 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3376/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.392.698
Truy câp hiện tại 4.470