Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thủ tục hành chính
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục...
Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Chứng thực, Hộ tịch, Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các...
Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc công bố TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ngày 07 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính  được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp...
Ngày 07 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được tiếp nhận...
Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền...
Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại,...
Thực hiện Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 21/4/2012015 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 949