Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện giám sát tại xã Hương Lâm
Ngày cập nhật 13/03/2019

Ngày 11/3/2019, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện đã làm việc với UBND xã Hương Lâm về kết quả thực hiện Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020. Đoàn giám sát do bà Hồ Thị Lan Hương – Trưởng Ban KTXH làm trường đoàn cùng các thành viên của Ban Pháp chế. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện tham gia cùng đoàn giám sát.

 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 10/8/2016 của HĐND huyện A Lưới về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, UBND xã Hương Lâm đã triển khai, thực hiện đến tận các thôn và các hộ gia đình. Hiện toàn xã có 16 hộ gia đình tham gia hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp  nông thôn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như may mặc, thủ công mỹ nghệ, xay xát…tạo công ăn, việc làm cho người lao động địa phương và cải thiện thu nhập.Điển hình như cơ sở tiện gỗ Châu Phước Rốp, Phạm Công, Cao Đình Khen, Trần Tuấn. Doanh thu hàng năm của mỗi cơ sở đạt khoảng 200 triệu đồng…

Tuy nhiên, hạn chế của các cơ sở hiện nay là chưa đăng ký, xây dựng thương hiệu sản phẩm; quy mô nhỏ lẻ, chỉ mang tính chất hộ gia đình; hiệu quả chưa cao, sức cạnh tranh còn thấp, chưa có sản phẩm mũi nhọn… Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu nhiều ý kiến góp ý để xã Hương Lâm thực hiện tốt đề án trong những năm tới. Đồng chí Trưởng Ban KTXH đã yêu cầu xã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại địa phương.

Tại buổi giám sát

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.409
Truy câp hiện tại 4.698