Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức hội nghị giao ban với các Hội đoàn thể cấp huyện lần thứ nhất năm 2019
Ngày cập nhật 08/03/2019

Chiều ngày 06 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới tổ chức Hội nghị giao ban các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (NHCSXH) lần thứ nhất năm 2019.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Văn Trung (Phó giám đốc NHCSXH huyện) báo cáo dự thảo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của NHCSXH huyện A Lưới với các Hội, đoàn cấp thể huyện trong 02 tháng đầu năm 2019 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện A Lưới đến 28/02/2019 đạt 321.791 triệu đồng. Trong đó dư nợ ủy thác qua các Hội, đoàn thể 321.667 triệu đồng chiếm 99,96% tổng dư nợ tại NHCSXH huyện. Công tác ủy thác giữa Ngân hàng với Hội, đoàn thể các cấp trong hai tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng ủy thác từng bước được nâng lên; nợ quá hạn giảm 32 triệu đồng, tổ chức bổ sung phiên giao dịch trong thời gian nghĩ tết Nguyên đán được đảm bảo đầy đủ và an toàn. Tăng trưởng dư nợ đạt 300 triệu đồng; chất lượng hoạt động Tổ TK&VV được nâng cao. Đến nay 04 tổ chức hội nhận ủy thác quản lý 224 tổ; trong đó: tổ tốt 169  tổ 212 (chiếm tỷ lệ 75,44%), giảm 43 tổ so đầu năm; tổ khá 55 (chiếm tỷ lệ 24,56%) tăng 43 tổ so với đầu năm. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: lãi tồn đọng còn lớn, nợ quá hạn do chây ỳ và hộ đi khỏi địa phương, tỷ lệ hộ tham gia tiền gửi qua tổ còn thấp; số dư tiền gửi thông qua Tổ TK&VV đạt 11.869 triệu đồng, giảm 660 triệu đồng so cuối năm 2018; lãi tồn tăng 206 triệu đồng so với cuối năm 2018.

Về công tác xử lý nợ rủi ro trong đợt 1/2019 đã lập hồ sơ đề nghị xóa nợ 03 món với số tiền 58 triệu đồng, trong đó gốc 57 triệu đồng, lãi 01 triệu đồng.

Cũng tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận bàn về vấn đề xử lý nợ quá hạn, bàn giải pháp thu lãi tồn đọng, thu tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV, việc thực hiện sinh hoạt tổ định kỳ… Tuyên truyền để thành viên thực hiện gửi tiết kiệm tổ viên thông qua Tổ TK&VV nhằm tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách có ý thức tiết kiệm để sử dụng trong việc trả nợ, trả lãi tiền vay.

Đặc biệt tại Hội nghị giao ban lần này NHCSXH huyện đã triển khai các văn bản mới như Quyết định 12/QĐ –HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Việt Nam về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay đối với chương trình Hộ nghèo và văn bản hướng dẫn về việc thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, đây là một trong những giải pháp để cùng với các loại hình tổ chức tín dụng khác của ngành ngân hàng góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức

Hội nghị giao ban định kỳ công tác ủy thác

Các Hội, đoàn thể cấp huyện nhất trí cùng NHCSXH huyện phối hợp chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã và tổ TK&VV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, đặt biệt tuyên truyền vận động người vay vốn tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng; xây dựng kế hoạch tập huấn cho Ban quản lý Tổ TK&VV, Hội đoàn thể cấp xã; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát trong năm 2019.

Hà Văn Trung - NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.919.514
Truy câp hiện tại 4.760