Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Quyết định Công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 23/11/2018

Ngày 14/11/2018, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện A Lưới.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)./

Tập tin đính kèm:
T.T
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.631
Truy câp hiện tại 5.606