Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Ngày cập nhật 31/10/2023

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân huyện A Lưới về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

(Chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 23.912.574
Truy câp hiện tại 11.324