Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chương trình, đề tài khoa học
Ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi,...
Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm KH&CN huyện A Lưới năm 2016, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.139.420
Truy câp hiện tại 786