Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2018
Ngày cập nhật 28/08/2018

Trên cơ sở xét nhu cầu công việc, vị trí công tác, chức danh cần tuyển của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 68) tại các cơ quan, đơn vị năm 2018 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng nhân viên hợp cần tuyển: Tuyển 08 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, gồm:

- Nhân viên bảo vệ: 02 chỉ tiêu;

- Nhân viên lái xe: 01 chỉ tiêu;

- Nhân viên làm công việc khác: 05 chỉ tiêu.

2. Vị trí, chức danh cần tuyển dụng:

a) Nhân viên bảo vệ tại các cơ quan, đơn vị: 01 nhân viên tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 nhân viên tại Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới.

b) Nhân viên lái xe cơ quan: 01 nhân viên tại Văn phòng HĐND và UBND huyện.

c) Nhân viên làm công việc khác: 01 nhân viên tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nữ); 01 nhân viên tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng (nữ); 01 nhân viên tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (nam); 01 nhân viên tại Văn phòng HĐND và UBND huyện (nam); 01 nhân viên tại Phòng Tài chính - Kế hoạch (nam).

II. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là công dân Việt Nam;

- Độ tuổi: Theo nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị (điều kiện cụ thể bên dưới);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

III. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1. Đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tuyển 01 nam hợp đồng lái xe có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác trên 03 năm; có Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên, tốt nghiệp Đại học và 01 nam hợp đồng lao động có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi; ưu tiên người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Hành chính, chứng chỉ bồi dưỡng kết nạp Đảng viên ...

2. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tuyển 01 nữ hợp đồng lao động có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác và tham gia BHXH từ 03 năm trở lên, có bằng tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ.

3. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tuyển 01 nữ hợp đồng lao động có độ tuổi từ 25 tuổi đến 40 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác và tham gia bảo hiểm xã hội trên 03 năm; có bằng tốt nghiệp Đại học, có chứng chỉ về nghiệp vụ văn thư - lưu trữ.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tuyển 01 nam hợp đồng lao động có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 02 năm, có bằng tốt nghiệp Đại học.

5. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tuyển 01 nam hợp đồng bảo vệ có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi; có kinh nghiệm công tác và đóng BHXH trên 02 năm; có bằng tốt nghiệp THPT, sơ cấp vệ sỹ.

6. Đối với Phòng Tài chính và Kế hoạch: Tuyển 01 nam hợp đồng lao động có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác và đóng BHXH trên 03 năm, có bằng tốt nghiệp Đại học.

7. Đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình A Lưới: Tuyển 01 nam hợp đồng bảo vệ có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi; ưu tiên người có kinh nghiệm công tác, đóng BHXH, có chứng chỉ sơ cấp vệ sỹ, Đảng viên, có thời gian phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân; …

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu (ghi rõ số điện thoại để liên hệ);

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày (khi trúng tuyển thí sinh mới nộp giấy khám sức khỏe);

4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong dự tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

5. 02 ảnh (cỡ 4 x 6);

6. Sổ Bảo hiểm xã hội của người dự tuyển (nếu người dự tuyển đã đóng BHXH);

7. Quyết định lương (mức lương hợp đồng) gần nhất của cơ quan, đơn vị hợp đồng đối với người dự tuyển (nếu có).

V. QUY TRÌNH VÀ KINH PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thông qua hình thức xét tuyển hồ sơ của thí sinh; Hội đồng xét tuyển nhân viên hợp đồng của huyện sẽ xét tuyển thông qua hình thức bỏ phiếu kín để xác định người trúng tuyển với thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp; nếu số phiếu bằng nhau thì xét đến các tiêu chí ưu tiên và các tiêu chí trên vẫn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển nhân viên quyết định người trúng tuyển.

2. Thí sinh phải ghi tại đơn đăng ký dự tuyển vào đơn vị cụ thể.

3. Không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp lệ phí xét tuyển 50.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 10/9/2018 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm: Tại địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện A Lưới, số 222 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại liên hệ: 0234.3878.242.

Kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được niêm yết tại Phòng Nội vụ và được đăng tải trên trang Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tại địa chỉ: http://www.aluoi.thuathienhue.gov.vn.

Ghi chú: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện, hồ sơ không hoàn trả lại.

Trên đây là Thông báo tuyển hợp đồng bảo vệ làm việc dài hạn năm 2018 của huyện A Lưới, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh căn cứ Thông báo chủ động thực hiện, đảm bảo thời gian, quy trình và nội dung theo yêu cầu./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.299.249
Truy câp hiện tại 2.891