Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng bảo vệ trường học theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Ngày cập nhật 01/09/2016

Căn cứ Thông báo số 105/TB-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về kết quả xét tuyển hợp đồng bảo vệ trường học theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Biên bản xét tuyển hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2016, Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2016, cụ thể như sau:

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán Hộ khẩu               thường trú Trình độ Chuyên ngành Bằng vệ sỹ Bộ đội xuất ngũ Đảng viên Ưu tiên Trúng tuyển
I Trường Mầm non Hương Nguyên (01 chỉ tiêu):
1 Trần Ngọc Lân 18/8/1978 Ka tu Xã Hương Nguyên Xã Hương Nguyên TC Trung cấp LLHC X   X Con Thương binh X
2 Hồ Xuân Thiếp 25/6/1989 Ka tu Xã Hương Nguyên Xã Hương Nguyên 11/12     X      
II Trường Mầm non A Đớt (01 chỉ tiêu):
1 Hồ Sỹ Phố 05/6/1992 Tà ôi Xã A Đớt Xã A Đớt 9/12   X     Đang Bảo vệ tại Trường MN A Đớt từ năm 2010 X
III Trường Mầm non Sơn Ca (01 chỉ tiêu):
1 Hồ Văn Đỡ 01/01/1981 Pa cô Xã Hồng Kim Xã Hồng Kim 9/12   X     Đang Bảo vệ tại Trường MN Sơn Ca từ năm 2005 X
2 Hồ Văn Thiêng 05/02/1990 Pa cô Xã Hồng Thượng Xã Hồng Kim 12/12     Sỹ quan dự bị X    
3 Lê Văn Vên 27/5/1989 Pa cô Xã Hồng Kim Xã Hồng Kim 11/12   X Quân nhân dự bị   Con bệnh binh  
4 Hồ Văn Thỏa 30/01/1986 Pa cô Xã Hồng Vân Thị trấn A Lưới Đại học Xây dụng dân dụng   X X    
5 Hồ Văn Hưng 10/11/1981 Pa cô Thị trấn A Lưới Thị trấn A Lưới 10/12   X   X Đang hợp đồng tại TTBDTC huyện  
IV Trường Mầm non A Ngo (01 chỉ tiêu):
1 Hồ Sỹ Khá 26/7/1983 Tà ôi Xã A Ngo Xã A Ngo 10/12   X     Đang Bảo vệ tại Trường MN  A Ngo từ năm 2006 X
2 Hồ Văn Liêm 13/01/1984 Tà ôi Xã A Ngo Xã A Ngo TC Trung cấp LLHC   X X Phó Ban Tuyên giáo, Đảng ủy A Ngo 2011-2015  
3 Lê Minh Hùng 15/9/1987 Tà ôi Xã A Ngo Xã A Ngo ĐH Xã hội học   X X    
4 Hồ Văn Non 20/4/1986 Tà ôi Xã Hồng Thái Xã A Ngo TC nghề Nông nghiệp tổng hợp     X Thôn phó Vân Trình 2013-2015  
5 Trần Hải Đạt 04/4/1989 Pa cô Xã Hồng Vân Xã A Ngo TC Y học cổ truyền          
V Trường Mầm non Hồng Trung (01 chỉ tiêu):
1 Hồ Văn Hư 30/12/1989 Pa cô Xã Hồng Vân Xã Hồng Trung 12/12   X X X   X
2 Lê Đinh Thắng 29/12/1969 Pa cô Xã Hồng Trung Xã Hồng Trung 9/12   X   X Đang Bảo vệ tại Trường MN Hồng Trung từ năm 2009  
3 Nguyễn Văn Tăng 27/9/1989 Pa cô Xã Hồng Trung Xã Hồng Trung 12/12     X X Thôn Đội trưởng; Chi Hội Phó Hội CCB; làm bảo vệ tại UBND xã Hồng Trung  
4 Hồ Xuân Thảo 27/9/1989 Pa cô Xã Hồng Trung Xã Hồng Trung 12/12   X     Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; nghiệp vụ chữa cháy; con bệnh binh  

 

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.865
Truy câp hiện tại 2.818