Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016
Thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016
Ngày cập nhật 01/04/2016

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016 thông báo Lịch phỏng vấn và danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn viên chức giáo dục năm 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường A, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới.

2. Danh sách đủ điều kiện dự phỏng vấn:

Danh sách dự phỏng vấn gồm 34 người (có danh sách kèm theo).

3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng tuyển dụng giao trách nhiệm cụ thể như sau:

- Phòng Nội vụ niêm yết lịch phỏng vấn, những người đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn viên chức giáo dục năm 2016;

- Những người đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn viên chức giáo dục năm 2016 căn cứ lịch phỏng vấn tham gia phỏng vấn theo quy định./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.123
Truy câp hiện tại 2.594