Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn A Lưới
Ngày cập nhật 12/11/2019

Căn cứ Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự; xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Báo cáo số 45/BC-PNV ngày 05 tháng 11 năm 2019 về kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn A Lưới, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã như sau:

Họ tên thí sinh: LÊ TIÊN HÓA

TT

Điều kiện và tiêu chuẩn

Đạt/không đạt

1

Quốc tịch: Việt Nam

Đạt

2

Năm sinh: 1994

Đạt

3

Bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đạt

4

Là Đảng viên

Đạt

5

Trình độ: Đại học ngành Quân sự cơ sở

Đạt

6

Tin học: Ứng dụng CNTT cơ bản

Đạt

7

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

Đạt

8

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ

Đạt

9

Biết tiếng dân tộc thiểu số (Dân tộc thiểu số)

Đạt

10

Có năng lực tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp xã: Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội

Đạt

11

Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã

Đạt

12

Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước

Đạt

 

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.067.716
Truy câp hiện tại 1.273