Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết quả điểm phúc khảo vòng 1 tại Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày cập nhật 30/10/2019

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 1, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo kết quả điểm phúc khảo vòng 1, cụ thể như sau:

1. Số lượng đơn phúc khảo

- Có 14 đơn phúc khảo với số lượng 15 bài thi, cụ thể:

+ 12 bài thi nội dung Tin học;

+ 01 bài thi nội dung Kiến thức chung;

+ 02 bài thi nội dung Tiếng Anh.

2. Kết quả điểm phúc khảo

(Có danh sách kèm theo)

Niêm yết danh sách cụ thể tại Phòng Nội vụ huyện A Lưới./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.067.842
Truy câp hiện tại 1.358