Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nội dung ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày cập nhật 24/10/2019

Ngày 24/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục huyện A Lưới đã ban hành Thông báo số 101/TB-HĐTTVCGD về "Nội dung ôn tập vòng 2 trong kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2019"

 

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI

I. Cấu trúc đề thi Đề thi gồm 2 câu, mỗi câu 50 điểm, cụ thể:

- Câu 1: Lập Kế hoạch bài dạy của một hoạt động, tiết học cụ thể (50 điểm);

- Câu 2. Xử lý một tình huống sư phạm (50 điểm).

II. Thời gian thi Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

III. Hình thức thi

- Thi bằng hình thức phỏng vấn.

- Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên đề thi, thí sinh được phép chuẩn bị nội dung trả lời trên giấy nháp, sau đó trả lời trực tiếp trước thành viên Ban kiểm tra sát hạch.

B. NỘI DUNG ÔN TẬP

I. Lập Kế hoạch bài dạy của một hoạt động, tiết học cụ thể

1. Khối mầm non

a) Nội dung Lập và trình bày Kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ ở độ tuổi: 5-6 tuổi.

b) Giới hạn các hoạt động

-Hoạt động làm quen với chữ cái;

-Hoạt động cho trẻ làm quen với âm;

- Hoạt động cho trẻ làm quen với Toán;

- Hoạt động cho trẻ làm quen với tạo hình;

- Hoạt động thể dục.

- Thí sinh sẽ bốc thăm để chọn một hoạt động cụ thể (có ghi rõ yêu cầu cụ thể nội dung hoạt động, chứ không yêu cầu thí sinh trình bày toàn bộ kế hoạch hoạt động giáo dục).

c) Tài liệu tham khảo Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Khối tiểu học

a) Nội dung Lập và trình bày Kế hoạch bài dạy của một tiết học cụ thể.

b) Giới hạn các môn học

- Hai môn: Toán, Tiếng Việt các lớp 3, 4, 5.

- Thí sinh sẽ bốc thăm để chọn một tiết học, môn học (có ghi rõ yêu cầu cụ thể nội dung hoạt động, chứ không yêu cầu trình bày toàn bộ kế hoạch bài dạy), dựa vào sách giáo khoa thí sinh thiết kế các hoạt động theo yêu cầu của đề thi.

c) Tài liệu tham khảo:

-Sách giáo khoa môn Toán và Tiếng Việt các lớp 3, 4, 5;

-Sách giáo viên môn Toán và Tiếng Việt các lớp 3, 4, 5;

-Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Module TH 13

- Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Khối trung học cơ sở

a) Nội dung Lập và trình bày Kế hoạch bài dạy của một tiết học cụ thể của giáo viên trung học cơ sở các môn: Toán, Tiếng Anh, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Thể dục (theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển).

b) Giới hạn các môn học

- Theo vị trí việc làm (thí sinh dự tuyển giáo viên trung học cơ sở môn học nào, thực hành môn đó).

- Thí sinh sẽ bốc thăm để chọn một tiết học theo vị trí việc làm (có ghi rõ yêu cầu cụ thể nội dung hoạt động, chứ không yêu cầu trình bày toàn bộ kế hoạch bài dạy), dựa vào sách giáo khoa thí sinh thiết kế các hoạt động theo yêu cầu của đề thi.

c) Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học (của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Sách thiết kế bài giảng các môn học;

- Sách giáo viên.

II. Xử lý tình huống sư phạm Các tình huống thường xảy ra trong quá trình giảng dạy và trong công tác chủ 3 nhiệm lớp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.067.361
Truy câp hiện tại 1.004