Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày cập nhật 10/10/2019

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo

1. Thời gian

Từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 24 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm

Tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, số 195 đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo để các thí sinh tham gia dự thi biết và thực hiện./.

Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.066.309
Truy câp hiện tại 288