Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nội dung ôn tập vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
Ngày cập nhật 19/08/2019

Thực hiện Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG

1. Áp dụng chung cho tất cả các đối tượng dự tuyển

a) Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

- Chương I: Những quy định chung

- Chương II: Quyền, nghĩa vụ của viên chức

- Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức

- Chương V: Khen thưởng, xử lý vi phạm

b) Luật Giáo dục ngày 14/5/2005 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009 (Hoặc Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội).

          - Chương I. Những quy định chung

- Chương II. Hệ thống giáo dục quốc dân

                   + Mục 1: Giáo dục mầm non

                   + Mục 2: Giáo dục phổ thông

- Chương III. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác

- Chương IV. Nhà giáo

- Chương VI. Nhà trường, gia đình và xã hội

- Chương VIII. Khen thưởng và xử lý vi phạm

c) Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Chương II: Nội dung quy tắc ứng xử

2. Nội dung theo từng vị trí việc làm

a) Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non

- Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành theo Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non công lập;

- Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về bộ tiêu chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

b) Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học

- Điều lệ Trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;

- Quy định đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học);

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở

- Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

- Thông tư số 58/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

d) Đối với người đăng ký dự tuyển nhân viên thiết bị, thí nghiệm

- Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 05/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

-  Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông;

-  Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về phòng học bộ môn.

đ) Đối với người đăng ký dự tuyển nhân viên thư viện

- Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện.

II. MÔN TIN HỌC ĐIỀU KIỆN

Kiến thức Tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định chi tiết tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Kiến thức cơ bản

- Các thao tác và kỹ năng làm việc với máy tính, hiểu biết sơ bộ về phần cứng máy tính và các thông số;

- Hệ điều hành Windows: Quản lý thư mục, tập tin, đăng nhập và đặt mật khẩu trong Windows …;

- Phân biệt phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng - tiện ích;

- Cài đặt, gỡ bỏ, cập nhật các phần mềm thông dụng cho các hệ điều hành Microsoft Windows;

- Hiểu biết cơ bản về thiết bị ngoại vi (máy in, máy scan …);

- Hiểu biết cơ bản về hệ thống mạng, thiết bị mạng: phân biệt các loại mạng, thiết bị mạng cơ bản, phạm vi kết nối của mỗi loại mạng;

- Hiểu biết cơ bản về các nguy cơ mất an ninh máy tính, mạng. Nhận biết các dấu hiệu máy tính bị nhiễm Virus, Spyware; xử lý với thư rác (spam mail), sao lưu dữ liệu. Cách bảo vệ máy tính khỏi các nguy cơ nêu trên;

- Kỹ năng sử dụng Internet để khai thác và tìm kiếm thông tin, hiểu biết về thư điện tử;

- Kết nối và cài đặt hoặc dỡ bỏ các phần cứng thông thường (chuột, bàn phím, màn hình, máy in, máy quét, USB flash…).

2. Thao tác và sử dụng phần mềm Microsoft Office

- Có kỹ năng và hiểu biết đối với bộ công cụ Microsoft Office 2007 trở lên (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint);

- Cách đóng mở, cài đặt chương trình (thêm bớt tính năng / features);

- Cách lưu và bảo vệ tài liệu (chèn mật khẩu …).

* Microsoft Word:

- Các chức năng trình diễn văn bản, dạng phông chữ, giao diện màn hình làm việc;

- Phím tắt;

- Thiết kế trang in, đánh số trang, kỹ năng dàn trang.

* Microsoft Excel:

- Biết cách trình bày bảng biểu;

- Nắm vững thao tác tính toán với công thức;

- Định dạng trang bị, bảng in;

- Thông báo kết quả tính toán.

* Microsoft Powerpoint:

- Biết cách trình bày slide show thông thường;

- Biết cách tạo hiệu ứng, chèn dữ liệu (âm thanh, hình ảnh);

- Sử dụng Master slide, liên kết.

* Mạng (Internet):

- Các khái niệm/thuật ngữ thường gặp;

- Sử dụng trình duyệt web;

- Sử dụng thư điện tử: Soạn thư và gửi thư; Nhận và trả lời thư;

- Viết và gửi thư điện tử.

     III. MÔN TIẾNG ANH ĐIỀU KIỆN

- Kiến thức Anh văn tương đương trình độ A1 được quy định chi tiết tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể các kiến thức sau:

- Thì hiện tại đơn;

- Thì hiện tại tiếp diễn;

- Thì hiện tại hoàn thành;

- Thì quá khứ đơn;

- Thì quá khứ tiếp diễn;

- Thì quá khứ hoàn thành;

- Thì tương lai đơn;

- Thì tương lai tiếp diễn;

- Thì tương lai hoàn thành;

- Câu tường thuật;

- Danh động từ;

- Câu bị động;

- Câu som sánh;

- Câu đề nghị;

- Câu điều kiện loại 1;

- Câu điều kiện loại 2;

- Câu điều kiện loại 3;

- Câu hỏi đuôi;

- Đại từ quan hệ;

- Đại từ nhân xưng;

- Tính từ sở hữu;

- Danh từ số ít, số nhiều;

- Danh từ đếm được, danh từ không đếm được;

- Mạo từ: a, an, the;

- Giới từ;

- Trạng từ.

IV. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH TÀI LIỆU ÔN TẬP

Phòng Nội vụ huyện A Lưới, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên đây là Thông báo nội dung tài liệu ôn tập vòng 1 trong kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, đề nghị các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển chủ động tìm tài liệu ôn tập./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Tuấn - PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 15.959.577
Truy câp hiện tại 2.748