Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 1046/TB-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công...
Thực hiện Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 16/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và...
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ...
Nhằm bổ sung viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng, đúng chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm được...
Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Thông báo số 713/TB-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2021của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công...
Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, gồm 17 thí sinh (có danh sách kèm theo).
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020; Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐXTVC và 02/BC-HĐXTVC ngày 19/9/2020...
Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân...
Thông báo nội dung tài liệu ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020, đề nghị các thí sinh tham gia đăng ký dự tuyển chủ động tra cứu tài liệu ôn tập với các nội dung như sau:
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.537.739
Truy câp hiện tại 2.657