Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện...
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện...
Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại Trường THCS Lê Lợi, Hội đồng thi tuyển huyện A Lưới tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân...
Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo nội dung câu hỏi ôn tập trong kỳ thi tuyển vòng 1 của viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:
Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, cụ thể như sau:
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 1167/KH-SNV tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ năm 2019  
Thực hiện Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:
Trên cơ sở xét nhu cầu công việc, vị trí công tác, chức danh cần tuyển của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.472.647
Truy câp hiện tại 1.165