Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tuyển dụng
Thực hiện Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 thông báo...
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 như sau:
Trên cơ sở xét nhu cầu công việc, vị trí công tác, chức danh cần tuyển của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị...
Ngày 04/12/2016, Hội đồng sơ tuyển công chức Huyện ủy A Lưới đã tổ chức khai mạc kỳ thi sơ tuyển công chức cấp huyện năm 2016. Dự khai mạc có đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng...
Căn cứ Thông báo số 105/TB-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về kết quả xét tuyển hợp đồng bảo vệ trường học theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Biên bản xét tuyển hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 22 tháng...
Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016 thông báo Lịch phỏng vấn...
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục thông báo nội dung ôn tập Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016.
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.368.775
Truy câp hiện tại 1.712