Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Thi đua khen thưởng
Ngày 14/9/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh Chuyên án trinh sát mang bí...
Ngày 03/9/2020, UBND huyện  A Lưới đã ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính...
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2019-2020 cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới.
Ngày 14/9/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.
Ngày 31/8/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người tù yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Ngày 31/8/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
Ngày 04/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban ành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc công danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2019-2020 và Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 048/2020 về việc tặng Giấy khen cho các tập thể...
Ngày 12/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Ngày 08/6/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc khen thưởng biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.157
Truy câp hiện tại 4.117