Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tặng danh hiệu thi đua ngành Giáo dục năm học 2016-2017
Ngày cập nhật 25/07/2017

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 1.016 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 127 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2016-2017, như sau:

I. TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 1.016 CÁ NHÂN

1. Trường Mầm non A Ngo        

1. Phan Thị Trung, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

2. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

3. Trần Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

4. Võ Thị Hai, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

5. Định Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

6. Hồ Thị Tuyết Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

7. Đoàn Bảo Nhi, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

8. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

9. Trần Thị In, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

10. Văn Thị Cảnh, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

11. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

12. Trần Thị Anh Vương, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

13. Hồ Thị Đa, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

14. Võ Thị Hoa Lý, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

15. Hồ Lê Na, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non A Ngo;

16. A Viết Thái, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

17. Hồ Thị Kim Lang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

18. Trần Thị Bích Hà, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Ngo;

19. Trần Thị Loan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Ngo;

20. Trần Thị Minh Tâm, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Ngo.

2. Trường Mầm Non Bắc Sơn

1. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

2. Hồ Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

3. Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

4. Phạm Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

5. Hoàng Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

6. Hồ Thị Ngàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

7. Phan Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

8. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

9. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

10. Hồ Thị Hiệp, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

11. Hồ Thị Nàng, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

12. Trần Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

13. Lê Thị Nhiên, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Bắc Sơn;

14. Hồ Văn Xâm, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Bắc Sơn.

3. Trường Mầm non Hoa Ta Vai

1. Nguyễn Thị Thanh Sao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

2. Hoàng Thị Long Vỹ, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

3. Hoàng Thị Thảo, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

4. Phan Thị Thủy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

5. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

6. Hồ Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

7. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

8. Trương Thị Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

9. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

10. Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

11. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

12. Lê Thị Mỹ Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

13. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

14. Lê Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

15. Lê Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

16. Hồ Thị Trang, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

17. Dương Thị Thu Nhung, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

18. Trần Thị Lơ, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hoa Ta Vai.

4. Trường Mầm non Hồng Hạ

1. Nguyễn Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

2. Phan Thị Hồng Nhạn, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

3. Thái Thị Hiền, Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

4. Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

5. A Moong Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

6. Hồ Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

7. Nguyễn Hoài Dệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

8. Vũ Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

9. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

10. Hồ Thị Khết, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

11. Hồ Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

12. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Hạ;

13. Nguyễn Vinh Quang, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Hạ;

14. Lê Văn Sao, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Hạ.

5. Trường Mầm non Sơn Ca

1. Lê Thị Thu Bồn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

2. Hoàng Thị Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

3. Lê Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca;

4. Xuân Thị Hải Lý, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

5. Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

6. Hồ Thị Dư, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

7. Lê Thị Thương, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

8. Trần Thị Trinh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

9. Hồ Thị Khợ, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

10. Hồ Thị Khoái, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

11. Trần Thị Toan, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

12. Hoàng Thị Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Sơn Ca;

13. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

14. Lê Thị Sửu, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Sơn Ca;

15. Trương Thị Kim Phượng, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Sơn Ca;

16. Hồ Văn Đỡ, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Sơn Ca.

6. Trường Mầm non Hồng Thượng

1. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

2. Lê Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

3. Nguyễn Thị A, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

4. Hồ Thị Kim Quy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

5. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

6. Hồ Thị Hoá, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

7. Phan Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

8. Hồ Thị Nghĩa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

9. Đặng Thị Thu Sương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

10. Nguyễn Thị Như Úy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

11. Đinh Thị Luyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

12. Hồ Thị Nhai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

13. Lê Thị Ngọc Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

14. Trần Thị Lam Sa, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

15. Nguyễn Thị Hè, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

16. Trần Kim Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

17. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

18. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

19. Lê Thị Lân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

20. Hồ Thị Da, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

21. Hồ Thị Phanh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

22. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

23. Nguyễn Thị Thanh Hương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thượng;

24. Tân Thị Kim Ly, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thượng;

25. Hồ Anh Đoan, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Thượng.

7. Trường Mầm non Hoa Đào  

1. Phan Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

2. Trịnh Lê Quỳnh Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

3. Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

4. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

5. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

6. Hồ Thị Viễn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

7. Hoàng Thị Tường Vy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

8. Đặng Thị Tha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

9. Bùi Thị Huế, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

10. Hồ Thị Hưm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

11. Phạm Thị Ánh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

12. Trương Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

13. Nguyễn Thị Bích Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

14. Nguyễn Thị Kha, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

15. Nguyễn Thị Mãn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

16. Nguyễn Thị Ái Nhân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

17. Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

18. Lê Thị Thanh Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

19. Phan Thị Như Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đào;

20. Nguyễn Thị Hằng, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Đào;

21. Hồ Thị Lan, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

22. Nguyễn Thị Lợi, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

23. Trần Thị Quỳnh Liên, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào;

24. Lê Thị Hóa, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đào.

8. Trường Mầm non Hồng Trung      

1. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

2. Hồ Thị Như Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

3. Trần Thị Ít, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

4. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

5. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

6. Nguyễn Thị Lộc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

7. Lê Thị Ngước, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

8. Hồ Thị Đẹp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

9. Hồ Thị Thu Thêm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

10. Lê Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

11. Nguyễn Thị Diệu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

12. Hồ Thị Mai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

13. Hồ Thị Khót, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

14. Hồ Lê Nam Nhi, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hồng Trung;

15. Lê Thị Thanh Hiền, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Trung;

16. Trần Thị Thới, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Trung;

17. Lê Thị Liên, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Trung.

9. Trường Mầm non A Roàng

1. Hồ Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

2. Hà Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

3. Phạm Thị Kim Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

4. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

5. Hồ Văn Ốc, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Roàng;

6. Văn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

7. Lê Thị Hòa Chon, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

8. Nguyễn Thị Than, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

9. Trần Thị Hốt, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

10. Phan Thị Lành, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

11. Hồ Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

12. Hồ Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

13. Ra Pát Thị Nghĩ, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

14. Lê Thị Ư, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

15. Hồ Thị Ta Ly, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

16. Hồ Thị Nhờ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Roàng;

17. Hồ Văn Thầu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Roàng;

18. Hồ Thị Tiêng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non A Roàng.

10. Trường Mầm non A Đớt           

1. Cái Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

2. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

3. Hồ Thị Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Đớt;

4. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

5. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

6. Hồ Thị Sim, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

7. Trương Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

8. Lê Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

9. Hoàng Lan Ngọc Hương, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

10. Hô Thị Thắm, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

11. Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

12. Dương Thị Triều, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

13. Hồ Thị Bớt, Nhân viên Cấp Dưỡng Trường Mầm non A Đớt;

14. Hồ Sỹ Phố, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non A Đớt;

15. Phạm Thị Kim, Nhân viên Y tế Trường Mầm non A Đớt.

11. Trường Mầm non Hương Lâm        

1. Hồ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

2. Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

3. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

4. Hồ Thị Giang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

5. Nguyễn Thị Hồng Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

6. Nguyễn Thị Bé, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

7. Hồ Thị Lũ, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

8. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

9. Trương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

10. Lê Thị Hướng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

11. Hoàng Thị Diễm Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

12. Hồ Thị Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

13. Nguyễn Thị Sách, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

14. Hồ Thị Chàm, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

15. Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

16. Hồ Thị Xia, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

17. Hồ Thị Xiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

18. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

19. Lê Thị Tuyết Mai, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hương Lâm;

20. Hồ Văn Nghỉu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Lâm.

12. Trường Mầm non Hồng Bắc

1. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

2. Hồ Thị Hon, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

3. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

4. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

5. Lê Thị Hải, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

6. Nguyễn Thị Kim Lai, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Bắc;

7. Trương Thị Mỹ, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Bắc;

8. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

9. Lê Thị Thiêng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

10. Hoàng Thị Pha, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

11. Hoàng Ngọc Hơn, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

12. Phạm Thị Kim Tuyến, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

13. Nguyễn Thị Nhịp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

14. Hồ Thị Trêng, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

15. Lê Thị Thế, Giáo viên  Trường Mầm non Hồng Bắc;

16. Hồ Thị Diên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

17. Phan Thị Hồng Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

18. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

19. Mai Thị Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

20. Nguyễn Thị Hết, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc;

21. Lê Văn Lịch, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Bắc;

22. Lưu Thị Vân, Nhân viên Văn thư Trường Mầm non Hồng Bắc;

23. Hồ Thị Hồng Đào, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Bắc.

13. Trường Mầm non Hồng Vân

1. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

2. Nguyễn Thị Hoàng Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

3. Trần Thị Lành, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

4. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

5. Hồ Thủy Đăng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

6. Hồ Thị Đề, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

7. Vũ Thị Biên Thùy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

8. Hồ Thị Him, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

9. Hồ Thị Lập, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

10. Hồ Thị Lý, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Vân;

11. Hồ Thị Hựp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

12. Hồ Thị Hét, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

13. Đoàn Thị Nhĩ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

14. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

15. Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

16. Hồ Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

17. Hồ Thị Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

18. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

19. Hồ Văn Quân, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Vân;

20. Trần Văn Hiếm, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Vân;

21. Hồ Thị Hiệu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hồng Vân.

14. Trường Mầm non Hồng Thái

1. Nguyễn Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

2. Hồ Thị Linh Khai, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái;

3. Hồ Thị Tạo, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

4. Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

5. Lê Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

6. Hồ Thị Đệt, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

7. Nguyễn Thị Lộc, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

8. Trần Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

9. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

10. Hồ Thị Nai, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

11. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

12. Hoàng Thị Mai Phương, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thái;

13. Hoàng Thị Nguyệt, Nhân viên Văn Thư Trường Mầm non Hồng Thái.

15. Trường Mầm non Hương Nguyên

1. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

2. A Moong Khuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

3. Nguyễn Thị Yên, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

4. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

5. Hồ Thị Kim, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

6. Trần Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

7. Lê Thị Hóa, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

8. Lê Thị Hon, Giáo viên Trường Mầm non Hương Nguyên;

9. Đặng Thị Nhuấn, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hương Nguyên;

10. Trần Thanh Tùng, Nhân viên Y Tế Trường Mầm non Hương Nguyên;

11. Nguyễn Thị Thanh Bền, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hương Nguyên;

12. Trần Thị Thêu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hương Nguyên.

16. Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên

1. Văn Thị Diều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

2. Lê Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

3. Phạm Thị Thu Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

4. Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

5. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

6. Hồ Thị Ngư, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

7. Phan Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

8. Phan Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

9. Nguyễn Thị Nga, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

10. Nguyễn Thị Phương Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

11. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

12. Dương Thị Lệ Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

13. Đào Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

14. Lê Viết Thị A, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

15. Phạm Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

16. Ngô Thị Thu Đông, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

17. Lê Thị Vi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

18. Nguyễn Thị Hảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

19. Phạm Thị Quýt, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

20. Phạm Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

21. Hồ Thị Tun, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

22. Phan Thị Toàn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

23. Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

24. Hồ Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

25. Phan Thị Thanh Thúy, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

26. Nguyễn Lệ Huyền, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

27. Ngô Thị Kim Chi, Nhân viên Thủ quỹ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

28. Phan Thị Xuân Hương, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

29. Bùi Thị Sửu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

30. Lê Bé, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên.

17 Trường Mầm non Nhâm

1. Võ Thị Tường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

2. Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

3. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

4. Lê Thị Phương Anh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

5. Hồ Thị Nam, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

6. Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

7. Nguyễn Thị Hợp, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

8. Hồ Thị Mật, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

9. Đinh Thị Liên, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

10. Trần Thị Tương, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

11. Lưu Thị Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

12. Nguyễn Thị Xum, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

13. Nguyễn Thị Bích Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

14. Võ Thị Thanh Luân, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

15. Hồ Văn Mùi, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Nhâm;

16. Nguyễn Thị Thu Thảo, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Nhâm.

18. Trường Mầm non Hồng Thủy 

1. Hồ Thủy Và, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

2. Hồ Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

3. Lê Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

4. Trần Thị Tanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

5. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

6. Hồ Thị Trôi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

7. Lê Thị Têm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

8. Trần Thị Bảo Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

9. Nguyễn Thị Díp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

10. Nguyễn Thị Nhớ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

11. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

12. Hồ Thị Tiểu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

13. Lê Thị Cơ, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

14. Lê Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

15. Hồ Thị Vé, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

16. Hồ Thị Ten, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

17. Nguyễn Thị Phú, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

18. Viên Thị Thư, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

19. Hồ Thị Hin, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

20. Lê Thị Líp, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

21. Nguyễn Xuân San, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Hồng Thủy;

22. Phan Thị Kim Hương, Nhân viên Y tế Trường Mầm non Hồng Thủy;

23. Hồ Thành, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hồng Thủy.

19. Trường Mầm non Hoa Phong Lan

1. Hồ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

2. Trần Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

3. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

4. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

5. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

6. Lê Thị Diễm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

7. Nguyễn Thị Tiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

8. Bùi Thị Kiều Anh Đào, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

9. Nguyễn Thị Tim, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

10. Hoàng Thị Lê, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

11. Trần Thị Dung, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

12. Hồ Thị Bởi, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

13. Nguyễn Thị Thu Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

14. Nguyễn Thị Xưng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

15. Vũ Thị Minh Phương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

16. Hồ Thị Phiêm, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

17. Hồ Thị Mai, Nhân viên Y Tế Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

18. Lê Thị Cẩm Nhung, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Hoa Phong Lan.

20. Trường Mầm non Đông Sơn  

1. Trần Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Sơn;

2. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

3. Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

4. Nguyễn Văn Thới, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Đông Sơn;

5. Trần Thị Thúy Kiều, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

6. Hồ Thị Bèo, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

7. Trần Thị Ánh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

8. Lê Thị Thiết, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

9. Lê Thị Hoàn, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

10. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

11. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Đông Sơn;

12. Hồ Thị Thêu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường Mầm non Đông Sơn.

21. Trường Mầm non Phú Vinh

1. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

2. Nguyễn Thị Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

3. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

4. Đinh Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

5. Phan Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

6. Hồ Thị Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

7. Hồ Thị Nỡ, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

8. Hồ Thị Ngọc Điểu, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

9. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

10. Nguyễn Thị Lệ Hoàn, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

11. Hồ Thị Khởi, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

12. Phan Thị Cẩm Nhung, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non Phú Vinh;

13. Nguyễn Văn Hiếu, Nhân viên Bảo vệ Trường Mầm non Phú Vinh.

22. Trường Tiểu học A Ngo      

1. Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

2. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

3. Hoàng Thị Đảng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

4. Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

5. Lê Thị Việt Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

6. Lê Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

7. Hoàng Văn Tiến, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

8. Hoàng Thị Thể, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

9. Nguyễn Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

10. Nguyễn Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

11. Trần Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

12. Đỗ Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

13. Nguyễn Thị Ánh Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

14. Đặng Đức Vĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

15. Hoàng Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

16. Pơ Loong Kim Nhân, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

17. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

18. Trần Văn Hướng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

19. Phạm Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

20. Vũ Thị Ngọc Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

21. Hồ Min, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

22. Hồ Văn Lớp, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

23. Trần Văn Pháp, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học A Ngo;

24. Trần Thị Xuân, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học A Ngo;

25. Lê Thị Hiền, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học A Ngo.

23. Trường Tiểu học A Đớt         

1. Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

2. Nguyễn Văn Nang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Đớt;

3. Hoàng Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

4. Nguyễn Thị Thảnh, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

5. Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

6. Lê Doãn Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

7. Dương Thị Khánh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

8. Đoàn Thị Hảo, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

9. Mai Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

10. Hoàng Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

11. Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

12. Nguyễn Hữu Tài, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

13. Võ Thanh Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

14. Võ Phi Cương, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

15. Nguyễn Khắc Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt;

16. Đặng Phước Tý, Giáo viên Trường Tiểu học A Đớt.

24. Trường Tiểu học A Roàng      

1. Nguyễn Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

2. Lê Thị Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Roàng;

3. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

4. Hồ Quế Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

5. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

6. Lê Đa Minh, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

7. Trần Thị Ven, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

8. Nguyễn Đức Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

9. Hồ Xuân Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

10. Hồ Thị Nghệ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

11. Nguyễn Thị Tuất, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

12. Trần Thị Hoàng Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

13. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

14. Hồ Văn Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

15. Lê Văn A Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

16. Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

17. Nguyễn Thị Phúc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học A Roàng;

18. Viên Thị Ngọc Nương, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng.

25. Trường Tiểu học Bắc Sơn

1. Lê Thị Hồng Hội, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn.

2. Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn.

3. Lê Quang Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

4. Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

5. Nguyễn Thị Minh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Bắc Sơn.

6. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

7. Trần Đức Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

8. Hồ Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

9. Nguyễn Thị Tằm, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

10. Nguyễn Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

11. Nguyễn Thị Hằng Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

12. Phan Lương Châu, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

13. Hồ Thị Mỹ Hảo, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Bắc Sơn.

26. Trường Tiểu học Đông Sơn

1. Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

2. Hoàng Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

3. Lê Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

4. Nguyễn Thị Diệu, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

5. Nguyễn Phùng Sâm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

6. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

7. Huỳnh Mai Hoàng Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

8. Nguyễn Văn Hai, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

9. Hồ Thị Mư, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

10. Hồ Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

11. Lê Thị Làm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn;

12. Lê Thanh Tâm, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Đông Sơn;

13. Lê Thị Thu Huế, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Đông Sơn.

27. Trường Tiểu học Hồng Bắc

1. Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

2. Trương Đình Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

3. Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

5. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

6. Đoàn Quang Kì, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

7. Lê Đình Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

8. Vũ Tiến Na, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

9. Văn Hữu Trực, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

10. Hồ Thị Tám, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

11. Lê Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

12. Hoàng Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

13. Đặng Thị Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

14. Cao Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

15. Nguyễn Thị Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

16. Trần Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

17. Hoàng Chua, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

18. Đỗ Thị Kiều Hoa, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Bắc.

28. Trường Tiểu học Hồng Quảng

1. Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

2. Dương Thị Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng;

3. Hồ Thị Căn Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

4. Nguyễn Thị Mùi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

5. Đoàn Thị Ni Na, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

6. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

7. Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

8. Phạm Đình Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

9. Trần Thị Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

10. Hoàng Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

11. Văn Thị Ánh Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

12. Trương Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

13. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

14. Lê Thị Thanh Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

15. Hồ Văn Đồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

16. Trần Thị Hoài, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Quảng;

17. Lê Thị Thu Hương, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Quảng;

18. Trần Văn Thọ, Nhân viên Y Tế Trường Tiểu học Hồng Quảng.

29. Trường Tiểu học Hồng Thái  

1. Viên Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

2. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

3. Đoàn Thị Cúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

4. Lê Thị Năm Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

5. Đào Nhân Công, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

6. Văn Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

7. Nguyễn Thị Niêu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

8. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

9. Hồ Đắc Khôn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

10. Hoàng Thị Liên Ni, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thái;

11. Đặng Thị Biếc, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Thái;

12. Hồ Thị Tủ, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Thái.

30. Trường Tiểu học Hồng Thượng

1. Trần Thị Kiều Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

2. Đặng Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

3. Trần Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

4. Phạm Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

5. Phan Cảnh Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

6. Dương Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

7. Lê Văn Đương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

8. Nguyễn Thái Phúc, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

9. Đặng Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

10. Lê Thị Mức, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

11. Hoàng Thị Thanh Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

12. Nguyễn Thị Luyện, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

13. Phan Ngọc Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

14. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

15. Lê Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

16. Hồ Viên Lin, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

17. Võ Thị Kim Phụng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Thượng;

18. Hồ Thị Túy Vân, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Thượng;

19. Nguyễn Thị Mộng, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hồng Thượng;

20. Hồ Thị Hồng Nhi, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Hồng Thượng.

31. Trường Tiểu học Hồng Kim

1. Trịnh Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

2. Văn Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Kim;

3. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

4. Hồ Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

5. Lê Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

6. Hà Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

7. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

8. Trịnh Vĩnh Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

9. Mai Thị Nhiên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

10. Đỗ Thị Lan Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

11. Lê Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

12. Bùi Thị Ngọc Bích, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

13. Hoàng Thị Kim Oanh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Hồng Kim;

14. Nguyễn Thị Tươi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

15. Lê Thị Thế, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim.

32. Trường Tiểu học Hồng Trung 

1. Trần Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

2. Nguyễn Thị Thái Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trung;

3. Nguyễn Thế Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

4. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

5. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

6. Phạm Vọng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

7. Nguyễn Phượng Ánh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

8. Phan Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

9. Lê Thị Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

10. Nguyễn Viết Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

11. Hồ Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

12. Hà Văn Tý, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

13. Nguyễn Thị Chinh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

14. Trần Tuấn Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

15. Nguyễn Giang Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

16. Đinh Thị Vân, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hồng Trung.

33. Trường Tiểu học Hồng Vân 

1. Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

2. Lê Minh Bằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

3. Hồ Văng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

4. Trần Ngọc Mạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

5. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

6. Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

7. Lê Thị Hiền Chi, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

8. Lê Văn Thuận, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

9. Đoàn Thị Sáu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

10. Lê Thị Cửu Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

11. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

12. Hoàng Thị Lương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

13. Trương Thị Nhàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

14. Hồ Đắc Thọ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

15. Đào Thị Thoài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

16. Trần Thị Lệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

17. Lê Thị Bích Hóa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

18. Lê Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

19. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

20. Cao Ngọc Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

21. Lê Thị Kim Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

22. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

23. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân.

34. Trường Tiểu học Phú Vinh

1. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

2. Nguyễn Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

3. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

4. Nguyễn Thị Lợi, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

5. Trần Thị Thạch, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

6. Đoàn Quang Vững, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

7. Trần Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

8. Nguyễn Thanh Huyền Trân, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

9. Trần Tuấn Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

10. Hồ Chí Thẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

11. Hồ Chí Thời, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

12. Hồ Thị Thủy, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Phú Vinh;

13. Kê Văn Hữu, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Phú Vinh.

35. Trường Tiểu học Sơn Thủy 

1. Trần Nhơn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

2. Lê Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Thủy;

3. Huỳnh Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

4. Nguyễn Thị Thu Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

5. Phạm Thị Kim Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

6. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

7. Lê Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

8. Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

9. Trần Phước, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

10. Lê Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

11. Văn Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

12. Lê Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

13. Trần Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

14. Nguyễn Thị Xoa, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

15. Hà Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

16. Phan Duy Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

17. Nguyễn Viết Thắng, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

18. Phạm Thị Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

19. Đào Viết Lợi, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Sơn Thủy;

20. Nguyễn Thị Liên, Nhân viên Văn Thư Trường Tiểu học Sơn Thủy;

21. Nguyễn Sơn, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Sơn Thủy;

22. Phạm Thị Nguyệt, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Sơn Thủy.

36. Trường Tiểu học Nhâm

1. Bùi Phước Đương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

2. Đoàn Quang Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

3. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

4. Ngô Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

5. Trần Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

6. Hoàng Văn Quốc, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

7. Trương Thị Phương Thiềm, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

8. Đinh Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

9. Nguyễn Thị Khánh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

10. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

11. Hồ Văn Lim, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

12. Hồ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

13. Phạm Thị Phơ, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

14. Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

15. Phan Thị Mỹ Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

16. Hồ Thị Nhàng, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

17. Nguyễn Thị Lực, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm.

37. Trường Tiểu học Hương Lâm

1. Nguyễn Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Lâm;

2. Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

3. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

4. Mai Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

5. Đỗ Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

6. Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

7. Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

8. Phạm Thị Hoa Lài, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

9. Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

10. Hồ Thị Quế Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

11. Hoàng Văn Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

12. Phạm Thị Kim Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

13. Lê Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

14. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

15. Nguyễn Thị Ngọc Phú, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

16. Hồ Văn A Rập, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

17. Phạm Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

18. Nguyễn Hữu Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

19. Trần Văn, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

20. Nguyễn Thị Chàm, Nhân viên Y tế Trường Tiểu học Hương Lâm;

21. Hồ Đăng Châu, Nhân viên Thư viện Trường Tiểu học Hương Lâm.

38. Trường Tiểu học Kim Đồng

1. Lê Duy Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

2. Hồ Thị Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

3. Dương Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

4. Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

5. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

6. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

7. Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

8. Nguyễn Thị Thê, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

9. Đoàn Phước Thể, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

10. Phan Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

11. Đào Thị Mỹ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

12. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

13. Nguyễn Thị Lựu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

14. Phan Văn Tư, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

15. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

16. Trương Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

17. Hoàng Thị Gái, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

18. Ngô Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

19. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

20. Nguyễn Thị Khuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

21. Nguyễn Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

22. Nguyễn Thị Kiều Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

23. Thân Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

24. Đặng Thị Sương, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

25. Hoàng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

26. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

27. Hồ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

28. Nguyễn Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

29. Dương Thị Dạ Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

30. Hồ Văn Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

31. Chu Hồng Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

32. Trần Thị Thanh Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

33. Hoàng Thị Huyền Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

34. Nguyễn Thị Ninh, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Kim Đồng;

35. Nguyễn Thị Lý, Nhân viên Văn thư Trường Tiểu học Kim Đồng.

39. Trường Tiểu học Vừ A Dính      

1. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

2. Trần Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

3. Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

4. Nguyễn Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

5. Nguyễn Hữu Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

6. Nguyễn Thị Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

7. Nguyễn Thị Toan, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

8. Hoàng Hữu Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

9. Hồ Trần Nhật Trường, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

10. Đỗ Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

11. Hoàng Trọng Vũ, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

12. Hồ Thị Bé, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

13. Nguyễn Hữu Hanh, Nhân viên Bảo vệ Trường Tiểu học Vừ A Dính;

14. Trần Thị Phương Lan, Nhân viên Kế toán Trường Tiểu học Vừ A Dính.

40. Trường TH-THCS Hồng Hạ       

1. Nguyễn Văn Châu, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

2. Đặng Quang Tân, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Hạ;

3. Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

4. Hoàng Thị Kim Chi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

5. Đào Cường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

6. Mai Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

7. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

8. Hoàng Thị Hà, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

9. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

10. Phạm Thị Huỳnh Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

11. Lê Thị Hoài, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

12. Hoàng Ngọc Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

13. Hoàng Đình Thao, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

14. Lê Thị Ngoan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

15. Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

16. Trần Thị Vường, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

17. Huỳnh Châu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

18. Nguyễn Ngọc Thành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

19. Nguyễn Đăng Tuấn Tú, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hồng Hạ.

41. Trường TH-THCS Hương Nguyên     

1. Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

2. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

3. Nguyễn Đình Quốc, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

4. Hồ Đăng Chính, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

5. Lê Thị Ngọc Phương, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

6. Hồ Đăng Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

7. Ngô Thị Lệ, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

8. Trần Thị Thu Huế, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

9. Đoàn Thị Tố Nâu, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

10. Trần Vinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

11. Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

12. Trần Văn Phong, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

13. Trần Tiểu Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

14. Ngô Mậu Tuyền, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

15. Hoàng Trung, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

16. Lê Hồng Lâm, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hương Nguyên;

17. Trần Thị Thu Hiền, Nhân viên Văn thư Trường TH-THCS Hương Nguyên.

42. Trường TH-THCS Hồng Thủy           

1. Phan Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

2. Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

3. Nguyễn Xuân Cương, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

4. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

5. Lê Thị Diệu Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

6. Đỗ Thị Ái  Trinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

7. Võ Vũ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

8. Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

9. Đặng Đại Dương, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

10. Trần Duy Lịch, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

11. Lê Văn Bình, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

12. Lê Đình San, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

13. Lê Thị Liên, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

14. Lê Văn Học, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

15. Lê Văn Phăng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

16. Hồ Văn Lành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

17. Lê Kim Thị, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

18. Nguyễn Ngọc Thiện, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

19. Trần Thanh Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

20. Đinh Văn Dóp, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

21. Hồ Văn Việt, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

22. Hồ Văn Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

23. Hồ Văn Quang, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

24. Nguyễn Văn Hoàng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

25. Lê Thị Lan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

26. Dương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

27. Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

28. Hồ Thị Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

29. Trần Xuân Long, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

30. Hồ Thị Bá Linh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

31. Nguyễn Văn Sinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

32. Hồ Thị Tế, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

33. Hồ Văn Khoan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

34. Nguyễn Xuy, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

35. Hồ Thị Sĩ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

36. Lê Thanh Túc, Nhân viên Thiết bị Trường TH-THCS Hồng Thủy;

37. Dương Thị Thùy Hương, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hồng Thủy.

43. Trường THCS A Roàng

1. Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

2. Phan Viết Chính, Phó Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

3. Nguyễn Quang Thành, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

4. Lê Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

5. Nguyễn Tấn Dũng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

6. Nguyễn Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

7. Nguyễn Ngọc Hùng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

8. Đỗ Thị Xoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

9. Hoàng Tiến Hùng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

10. Cao Thị Chiêm Hân, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

11. Ngô Thiện, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

12. Trần Ngọc Thắng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

13. Lê Quang Nhàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

14. Hoàng Hồ Toàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

15. Đặng Tiến Độ, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

16. Hồ Viết Long, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

17. Đào Trọng Tấn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

18. Văn Hữu Luận, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

19. Đoàn Thị Trang, Nhân viên Văn thư Trường THCS A Roàng;

20. Nguyễn Thị Luân Vũ, Nhân viên Kế toán Trường THCS A Roàng.

44. Trường THCS Quang Trung

1. Thái Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

2. Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

3. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

4. Nguyễn Thái Mẫn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

5. Nguyễn Thị Thuý Hồng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

6. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

7. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

8. Trương Văn Sỹ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

9. Nguyễn Kim Ân, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

10. A Moong Khên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

11. Hoàng Thị Hồng Điệp, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

12. Nguyễn Hải Châu, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

13. Tân Thiên Lý, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

14. Ngô Thế Ngọc, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

15. Lê Thị Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

16. Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

17. Trần Quốc Huy, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

18. Nguyễn Thị Lan, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

19. Đỗ Văn Cổn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

20. Lê Thị Rễ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

21. Trần Ngọc Thịnh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

22. Nguyễn Thị Luyên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

23. Hồ Thị Tha, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

24. Lê Hồng Vanh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

25. Vũ Thị Trà Mi, Nhân viên Thư viện Trường THCS Quang Trung;

26. Hồ Thị Hoa, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

27. Lê Thị Thới, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

28. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

29. Hồ Văn Khôn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

30. Phan Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

31. Trần Đức Minh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

32. Hồ Thị Dự, Nhân viên Văn thư Trường THCS Quang Trung;

33. Hoàng Thị Nghĩa, Nhân viên Y tế Trường THCS Quang Trung;

34. Đoàn Quang Lâm, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Quang Trung;

35. Đinh Thị Hoa, Nhân viên Kế toán Trường THCS Quang Trung.

45. Trường THCS Trần Hưng Đạo        

1. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

2. Hồ Ngọc Nhu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

3. Hồ Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

4. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

5. Lê Nghĩa, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

6. Phan Cư, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

7. Lê Thị Diễm Huệ, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

8. Văn Bửu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

9. Phạm Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

10. Hồ Thị Giang Hà, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

11. Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

12. Lê Đức Tâm, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

13. Hồ Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

14. Trương Đình Huy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

15. Dương Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

16. Lê Ái Nhậm, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

17. Hồ Minh Nhàng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

18. Trần Thị Bích Ngọc, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

19. Lê Thị Kim phượng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

20. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

21. Hồ Văn Thiết, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

22. Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

23. Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

24. Trương Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

25. Hà Thị Thu Hằng, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Trần Hưng Đạo;

26. Nguyễn Tưởng, Nhân viên Kế toán Trường THCS Trần Hưng Đạo;

27. Hồ Thị Dưa, Nhân viên Y tế Trường THCS Trần Hưng Đạo.

46. Trường THCS Hương Lâm

1. Nguyễn Đình Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

2. Phan Phước Thái, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

3. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

4. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

5. Nguyễn Pha, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

6. Hoàng Văn Tân, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

7. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

8. Phan Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

9. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

10. Hồ Minh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

11. Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

12. Hiên Thị Nên, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

13. Đinh Văn Hòa, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

14. Ngô Văn Chiến, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

15. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

16. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

17. Huỳnh Minh Đức, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

18. Hồ Văn Khiết, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

19. Lê Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

20. Hoàng Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

21. Nguyễn Thị Thái Hậu, Nhân viên Y tế Trường THCS Hương Lâm;

22. Lê Thị Thý, Nhân viên Văn thư Trường THCS Hương Lâm.

47. Trường THCS Lê Lợi

1. Trần Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

2. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

3. Trần Thị Tỷ Muội, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

4. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

5. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

6. Huỳnh Minh Kỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

7. Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

8. Trương Trà, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

9. Trần Đình Quý, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

10. Hồ Thị Sương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

11. Hồ Thị Duy Vỹ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

12. Viên Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

13. Đào Thị Thuý Hằng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

14. Mai Văn Cường, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

15. Lê Thị Hồng Hoa, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

16. Trần Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

17. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

18. Nguyễn Thị Học, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

19. Hồ Ngọc Hiền, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

20. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

21. Nguyễn Thị Sâm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

22. Trần Thị Thùy Dương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

23. Đặng Minh Chương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

24. Phạm Thị Hoài Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

25. Vũ Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

26. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

27. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

28. Phạm Thị Lương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

29. Lê Thị Kiều, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

30. Trần Thị Thu Phương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

31. Lê Thị Thắm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

32. Trần Thị Bích Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

33. Nguyễn Huỳnh Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

34. Hoàng Đình Mẫn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

35. Lê Tấn Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

36. Trương Quang Diệu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

37. Hồ Thị Lành, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

38. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

39. Hoàng Thị Triều Tiên, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lê Lợi;

40. Phan Thị Hồng Vân, Nhân viên Kế toán Trường THCS Lê Lợi;

41. Lê Thị Thu Phương, Nhân viên Y tế Trường THCS Lê Lợi;

42. Hồ Thị Mơ, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lê Lợi;

43. Bùi Lợi, Nhân viên Thư viện Trường THCS Lê Lợi.

48. Trường THCS - DTNT A Lưới

1. Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

2. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

3. Hồ Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

4. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

5. Lê Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

6. Phan Thị Lý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

7. Đào Yên, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

8. Phạm văn Nhỏ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

9. Trần Thị Mỹ Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

10. Trần Văn Lãm, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

11. Kô Phi Vân, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

12. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

13. Trần Văn Tĩnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

14. Trần Văn Tý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

15. Tăng Thị Kim Soa, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

16. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

17. Trần Văn Cảnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

18. Hoàng Hữu Sĩ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

19. Trần Long, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

20. Lê Văn Chanh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

21. Huỳnh Đình Bình, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

22. Nguyễn Thị Tâm, Nhân viên Kế toán Trường THCS - DTNT A Lưới;

23. Vũ Thị Thu, Nhân viên Văn thư Trường THCS - DTNT A Lưới;

24. Hồ Xuân Hưng, Nhân viên bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới;

25. Trần Thị Yến Giang, Nhân viên Giáo vụ Trường THCS - DTNT A Lưới;

26. Phan Thị Nhật Liễu, Nhân viên Y tế Trường THCS - DTNT A Lưới;

27. Bùi Thị Hà, Nhân viên Thiết bị Trường THCS - DTNT A Lưới;

28. Hồ Thị Mỹ Lệ, Nhân viên Thư viện Trường THCS - DTNT A Lưới;

29. Nguyễn Thị Hậu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

30. Trần Thị Ho, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

31. Lê Thị Hồ, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

32. Lê Viết Khởi, Nhân viên Bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới.

49. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

2. Nguyễn Bá Viện, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

3. Trần Viết Văn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

4. Hồ Văn Khởi, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

5. Bùi Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

6. Hồ Đình Tảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

7. Cao Văn Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Dương Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

9. Đoàn Công Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

10. Trần Thị Loan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

11. Hoàng Thị Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

12. Lê Thị Diệp, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

13. Nguyễn Thị Tứ, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

14. Hoàng Hữu Cánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

15. Trần Ngọc Sương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

16. U Cha Trèm, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

17. Lê Thị Thu Hương, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

50. Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới

1. Hồ Măng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

2. Phạm Đình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

3. Châu Vĩnh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                 

4. Phạm Hữu Trữ, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

5. Lê Hoành Sửu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

6. Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                            

7. Hồ Ngọc Sinh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

8. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

9. Hồ Văn Ngọc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

10. Nguyễn Thị Sen, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

11. Hồ Văn Lúc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

12. Kô Mộng Ly, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

13. Hồ Ngọc Đạt, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

14. Nguyễn Thị Thu Phương, Nhân viên Kế toán Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

15. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

16. Hồ Thị Mai Đặng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

17. Lê Thị Thanh Dung, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

18. Hồ Văn Ngâm, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

19. Nguyễn Văn Ngua, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

20. Nguyễn Thị  Nguyên Ngọc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

21. Nguyễn Thái Dũng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

22. Hoàng Thị Kim Liên, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

23. Lê Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

24. Lê Đình Hiếu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

25. Nguyễn Khoa Đăng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

26. Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

27. Phan Thị Thương, Nhân viên Thư viện Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

28. Nguyễn Hữu Hòa, Nhân viên Thiết bị Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

29. Lê Đức Hòa, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

30. Hồ Văn Lành, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

31. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

32. Võ Thị Kim Yến, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

33. Nguyễn Trần Trí Dũng, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

34. Hồ Văn Thương, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

35. Viên Hồ Chàng, Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

36. Nguyễn Trường Bôn, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.                            

II. TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” CHO 127 CÁ NHÂN SAU:

1. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

2. Võ Thị Hai, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

3. Định Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

4. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

5. Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

6. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

7. Hồ Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

8. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

9. Nguyễn Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

10. Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

11. Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

12. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

13. Hồ Thị Hoá, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

14. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

15. Hồ Thị Kim Quy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

16. Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

17. Hồ Thị Viễn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

18. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

19. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

20. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

21. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

22. Hà Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

23. Hồ Văn Ốc, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Roàng;

24. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

25. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

26. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

27. Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

28. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

29. Hồ Thị Giang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

30. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

31. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

32. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

33. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

34. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

35. Hồ Thủy Đăng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

36. Hồ Thị Tạo, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

37. Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

38. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

39. Phan Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

40. Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

41. Hồ Thị Ngư, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

42. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

43. Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

44. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

45. Hồ Thủy Và, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

46. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

47. Hồ Thị Trôi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

48. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

49. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

50. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

51. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

52. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

53. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

54. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

55. Lê Thị Việt Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

56. Hoàng Thị Đảng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

57. Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

58. Hồ Quế Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

59. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

60. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

61. Lê Quang Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

62. Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

63. Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

64. Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

65. Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

66. Phan Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

67. Phạm Đình Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

68. Hồ Thị Căn Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

69. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

70. Trần Thị Kiều Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

71. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

72. Nguyễn Thế Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

73. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

74. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

75. Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

76. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

77. Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

78. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

79. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

80. Huỳnh Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

81. Nguyễn Thị Thu Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

82. Đoàn Quang Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

83. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

84. Mai Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

85. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

86. Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

87. Lê Duy Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

88. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

89. Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

90. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

91. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

92. Nguyễn Hữu Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

93. Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

94. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

95. Nguyễn Đình Quốc, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

96. Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

97. Võ Vũ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

98. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

99. Đỗ Thị Ái Trinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

100. Lê Thị Diệu Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

101. Nguyễn Quang Thành, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

102. Thái Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

103. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

104. Nguyễn Thái Mẫn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

105. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

106. Hồ Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

107. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

108. Lê Nghĩa, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

109. Nguyễn Đình Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

110. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

111. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

112. Trần Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

113. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

114. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

115. Huỳnh Minh Kỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

116. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

117. Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

118. Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

119. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

120. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

121. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

122. Hồ Đình Tảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

123. Hồ Măng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

124. Phạm Đình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

125. Phạm Hữu Trữ, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

126. Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                            

127. Lê Hoành Sửu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.                            

III. TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 31 TẬP THỂ SAU:

1. Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

2. Trường Mầm non Hoa Đào;

3. Trường Mầm non Nhâm;

4. Trường Mầm non Đông Sơn;

5. Trường Mầm non Hương Nguyên;

6. Trường Mầm non Hồng Hạ;

7. Trường Mầm non Hồng Trung;

8. Trường Mầm non Hồng Thượng;

9. Trường Mầm non Hồng Bắc;

10. Trường Mầm non Phú Vinh;

11. Trường Mầm non Bắc Sơn;

12. Trường Mầm non A Roàng;

13. Trường Tiểu học Đông Sơn;

14. Trường Tiểu học Phú Vinh;

15. Trường Tiểu học Vừ A Dính;

16. Trường Tiểu học Hồng Trung;

17. Trường Tiểu học Hồng Kim;

18. Trường Tiểu học Hồng Quảng;

19. Trường Tiểu học Hồng Thượng;

20. Trường Tiểu học Kim Đồng;

21. Trường Tiểu học Hồng Bắc;

22. Trường Tiểu học Bắc Sơn;

23. Trường Tiểu học A Ngo;

24. Trường Tiểu học Sơn Thuỷ;

25. Trường Tiểu học Nhâm;

26. Trường TH-THCS Hương Nguyên;

27. Trường THCS Lê Lợi;

28. Trường THCS Quang Trung;

29. Trường THCS-DTNT A Lưới;

30. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

31. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới.

NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 3.641.504
Truy câp hiện tại 346