Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu thi đua đối với ngành Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 17/05/2017

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 228/UBND-NV về việc công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu thi đua đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 3211/UBND-DN ngày 09 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Hướng dẫn số 50/HD-HĐKHSK ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng khoa học, sáng kiến về việc xét duyệt, công nhận thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục - đào tạo một số nội dung sau:

1. Đối với thành tích được công nhận tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện cụ thể hóa một số tiêu chí như sau:

a). Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (kèm theo Giấy chứng nhận đạt giải hoặc Quyết định đạt giải);

b). Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (chỉ được tính thành tích xét cho 01 giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng; kèm theo Giấy chứng nhận đạt giải và Quyết định phân công của lãnh đạo đơn vị hoặc các văn bản liên quan);

c). Giáo viên là tác giả chính bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế (kèm theo văn bản nghiệm thu của đơn vị tổ chức biên soạn trong đó có tên cán bộ tham gia biên soạn hoặc bản photo bài báo).

Ghi chú: Một thành tích chỉ được sử dụng một lần để tính là sáng kiến xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; thời gian tính từ năm học đạt giải hoặc 02 năm liền kề sau năm đạt giải; tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị, trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên.

2. Đối với thành tích được tính là sáng kiến áp dụng khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Công văn số 3211/UBND-DN và Hướng dẫn số 50/HD-HĐKHSK như sau:

a). Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt một trong các giải nhất, nhì, ba hoặc Huy chương vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

- Cách tính: Có từ 01 học sinh trở lên trong một bộ môn đạt được các giải chỉ được tính thành tích xét cho 01 giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng.

- Thời gian tính: Năm học có học sinh đạt giải hoặc 02 năm liền kề sau năm đạt giải (Kèm theo Giấy chứng nhận đạt giải và Quyết định phân công của thủ trưởng đơn vị hoặc các văn bản liên quan).

b). Tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa phổ thông đã được nghiệm thu.

- Các cá nhân tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa phổ thông đã được nghiệm thu.

- Thời gian tính: Năm được nghiệm thu hoặc 02 năm liền kề sau năm nghiệm thu (Kèm theo văn bản nghiệm thu của đơn vị tổ chức biên soạn trong đó có tên cán bộ tham gia biên soạn).

c). Giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba trong các Hội thi do cấp tỉnh, Bộ tổ chức liên quan chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Các Hội thi được tính: Bao gồm các Hội thi do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, cấp Trung ương tổ chức có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo (không tính những Hội thi văn thể mỹ và tương đương).

- Thời gian tính: Năm đạt giải hoặc 02 năm liền kề sau năm đạt giải (Kèm theo Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận của đơn vị tổ chức).

d). Hồ sơ có liên quan: Tóm tắt Đề tài khoa học, sáng kiến riêng có xác nhận của Hội đồng Khoa học, sáng kiến cơ sở hoặc trong Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng các cơ quan trình và Hội đồng Khoa học, sáng kiến cơ sở khi đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”; có đóng kèm theo bản photo Giấy chứng nhận, Quyết định và các văn bản có liên quan nêu trên.

3. Giao Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến huyện) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trình tự, thủ tục, hồ sơ phù hợp với quy định./.

(Có file Công văn, hồ sơ minh chứng và danh sách kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.038.458
Truy câp hiện tại 42