Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thời gian nhận hồ sơ và tiêu chuẩn xét khen thưởng công tác năm học 2016-2017
Ngày cập nhật 17/05/2017

Ngày 08 tháng 5 năm 2017, Phòng Nội vụ huyện A Lưới đã ban hành Công văn số 10/NV-TĐKT về thời gian nhận hồ sơ và tiêu chuẩn xét khen thưởng công tác năm học 2016-2017, nội dung như sau:

Để thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửa đổi năm 2005, năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND huyện ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới, Phòng Nội vụ - Cơ quan Thường trực Thi đua - Khen thưởng huyện thông báo về thời gian nhận hồ sơ khen thưởng và tiêu chuẩn xét thi đua năm học 2016-2017 như sau:

I. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016

1. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng công tác năm học 2016-2017 của ngành giáo dục chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 năm 2017 tại Trung tâm Hành chính công huyện.

2. Khối thi đua gồm: Khối Mầm non, Khối Tiểu học, Khối Trung học cơ sở trong năm 2017 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đơn vị dẫn dầu Khối thi đua năm học 2016-2017 đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xét và hoàn tất thủ tục đề nghị UBND huyện trình UBND tỉnh xét tặng Cờ thi đua năm học 2016-2017. Năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chia khối thi đua, Kế hoạch hoạt động Khối, Ký kết giao ước, … Tính theo đầu năm học (Bổ sung thêm Trường THCS Dân tộc nội trú).

3. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng năm học 2016-2017 (nếu có) thời gian nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.

II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016-2017

Tiêu chuẩn xét khen thưởng năm học 2016-2017, thực hiện theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của UBND huyện ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện A Lưới.

Ưu tiên chọn, bồi dưỡng khen cao một số cá nhân đủ điều kiện tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (03 năm CSTĐCS); Giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện trở lên và giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi cấp tỉnh hoặc là tác giả chính bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế,…

Lưu ý: Giải pháp, đề tài chiến sĩ thi đua cơ sở, photo 03 bản (để gửi các thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện); các trường hợp khen cấp tỉnh,  Trung ương ngoài bộ hồ sơ giấy theo quy định phải đính kèm file điện tử toàn bộ hồ sơ trình (theo Công văn số 608/UBND-NV ngày 12/10/2016 của UBND huyện về việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh và Trung ương theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công huyện và gửi qua mail: vuminh.noivu@gmail.com.)

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên triển khai phối hợp thực hiện./.

(có File Công văn kèm theo).

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.054.519
Truy câp hiện tại 48