Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Với những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nền kinh tế - xã hội của huyện đã có những tiến bộ vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tăng khá mạnh, thu ngân sách hàng năm vượt so với chỉ tiêu đề ra, quốc phòng - an ninh được vững mạnh,… Để ghi nhận và động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng như sau:

- Được Chủ tịch Nước tặng: Huân chương Lao động hạng hai cho ông Lê Văn Trừ - nguyên Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Thủ tướng Chính phủ tặng: Huân chương Lao động hạng Hai cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể,  Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” cho 09 tập thể; “Tập thể lao động xuất sắc” cho 76 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 17 cá nhân và Bằng khen cho 24 tập thể, 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm.  

- Chủ tịch UBND huyện tặng: Giấy khen cho 1.071 cá nhân, 1.012 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các đợt thi đua theo phong trào (chuyên đề), giai đoạn và đột xuất.

- Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 4.914 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 691 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 294 tập thể, “chiến sĩ tiên tiến” cho 06 cá nhân.

  Nhìn chung, công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020 đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời, đúng người, đúng việc và thực hiện nghiêm về tỷ lệ, số lượng theo Quy chế thi đua, khen thưởng; công tác khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất được quan tâm và chú trọng. Đã tổ chức khen thưởng cho đối tượng trực tiếp lao động, đồng thời, có biện pháp và giải pháp bồi dưỡng điển hình tiên tiến để đề nghị khen cao nhằm động viên, khích lệ tất cả các đối tượng hăng say lao động sản xuất, có giải pháp, sáng kiến trong công việc được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020, UBND huyện kịp thời khích lệ, động viên và khen thưởng cho 28 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh, quốc phòng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.683
Truy câp hiện tại 7.056