Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
Ngày cập nhật 05/06/2020

Ngày 05/6/2020, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Danh sách gồm có 05 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, gồm:

* Về tập thể

1. Trung tâm Hành chính công huyện;

2. Phòng Nội vụ;

3. UBND thị trấn A Lưới;

4. UBND xã A Roàng;

5. UBND xã Đông Sơn.

* Về cá nhân

1. Bà Hồ Thị Ngọc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện;

2. Ông Nguyễn Xuân Thương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới;

3.Bà Nguyễn Thị Thu Sang, công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã A Roàng;

4. Bà Nguyễn Thị Nhung, công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Đông Sơn;

5. Bà Trần Thị Thương, công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Sơn Thủy;

6. Ông Nguyễn Văn Tuân, công chức Văn phòng-Thống kê UBND xã Hồng Bắc;

7. Ông Đặng Thái Linh, công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã A Ngo.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.832.626
Truy câp hiện tại 7.014