Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ
Ngày cập nhật 01/06/2020

Ngày 13/5/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tin số 57/2020/TT-BQP về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ

(Có Thông tư kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.789
Truy câp hiện tại 5.628