Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2020

Ngày 14/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019.

Danh sách gồm có: 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ và 05 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019, cụ thể:

I. Tặng Giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2019 như sau:

* Về cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Nhung, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Sơn;

2. Ông Hồ Ngọc Quang, Công chức Văn phòng - Thống Kê xã Hồng Thượng;

3. Ông Nguyễn Tuấn, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

II. Tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2019 như sau:

* Về tập thể:

1. Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm;

2. Ủy ban nhân dân xã Hồng Quảng;

3. Ủy ban nhân dân xã Nhâm;

4. Ủy ban nhân dân xã Hồng Trung;

5. Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn.

* Về cá nhân:

1. Ông Hồ Văn Lục, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Quảng;

2. Ông Nguyễn Văn Ninh, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hương Lâm;

3. Ông Trần Văn Phôn, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Nhâm;

4. Ông Lê Văn Hàng, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Bắc Sơn;

5. Bà Trần Mai Hiểu, Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Trung;

6. Ông Trần Ngọc Thăng, Chuyên viên Phòng Nội vụ.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.830.747
Truy câp hiện tại 5.608