Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn hóa và Thông tin năm 2019.

Danh sách gồm có: 02 tập thể và 03 cá nhân:

* Về tập thể:

          1. UBND xã Hồng Hạ;

          2. UBND xã Hồng Kim.

* Về cá nhân:

          1. Ông Hồ Văn Vây, Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Hồng Trung;

          2. Ông Đào Nhân Đức, Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Sơn Thủy;

          3. Ông Lê Hằng Minh, Công chức Văn hóa- Xã hội UBND xã Hương Nguyên.

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.369
Truy câp hiện tại 5.557