Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 08/01/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Danh sách gồm có: 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, cụ thể:

I. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 như sau:

* Về tập thể:

 1. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
 2. Ban Chỉ huy Quân sự xã Hương Phong;
 3. Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Thái.

* Về cá nhân:

 1.  Ông Hồ Văn Mậu, Đại úy trợ lý động viên tuyển quân Ban CHQS huyện;
 2.  Ông Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Ban CHQS xã Hồng Thái;
 3.  Ông Trương Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hương Phong.

II. Tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 như sau:

* Về tập thể:

 1. Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thủy;
 2. Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Sơn;
 3. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn A Lưới.

* Về cá nhân:

 1. Ông Lê Thanh Tâm, Chính trị viên Ban CHQS xã Sơn Thủy;
 2. Ông Hồ Văn Tiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Sơn;
 3. Ông Hồ Đình Tỵ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn A Lưới.
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.831.914
Truy câp hiện tại 6.449