Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019
Ngày cập nhật 30/12/2019

Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc xét tặng Danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 262 cá nhân,  “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 46 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 43 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 (có danh sách đính kèm theo).

I. TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” CHO 46 CÁ NHÂN SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy;

2. Ông Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện;

4. Ông Nguyễn Tân - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

5. Ông Nguyễn Quốc Cường - UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện;

6. Ông Hồ Văn Đắp – UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

7. Ông Hồ Quyết Thắng – HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

8. Ông Thái Đặng Nhật Quang, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

9. Ông Thái Văn Nhân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

10. Ông Nguyễn Văn Tý - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

11. Ông Dương Đức Vương - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị;

12. Ông Pi Loong Mái - UVTV - Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

13. Ông Trần Toàn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;

14. Ông Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

15. Ông Đinh Viết Cường - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

16. Bà Hồ Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện;

17. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;

18. Ông Hoàng Công Thành - Chánh Thanh tra huyện;

19. Ông Hồ Mạnh Giang - Phó Trưởng phòng Nội vụ;

20. Ông Phan Duy Khanh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

21. Ông Lê Thanh Cường - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

22. Ông Nguyễn Ngọc Tiến Lâm - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch;

23. Ông Ngô Thời Mười - Trưởng phòng Tư pháp;

24. Ông Văn Lập - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;

25. Ông Trần Ngọc Chinh - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;

26. Ông Hồ Ngọc Cường - Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

27. Ông Nguyễn Tiến Đời - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin;

28. Ông Hồ Ngọc Tùng - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;

29. Ông Lê Hồng Hải - Chuyên viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện;

30. Ông Hồ Văn Miên - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới;

31. Ông Ngô Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới.

32. Ông Trần Văn Minh - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã A Đớt;

33. Bà Nguyễn Thị Nhung - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Sơn;

34. Ông Hồ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Hương Nguyên;

35. Ông Nguyễn Văn Đời - Chủ tịch UBND xã Hồng Thượng;

36. Bà Hồ Thị Hằng - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Hồng Thái;

37. Ông Lê Phước Anh - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy;

38. Bà Trần Thị Thương - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Sơn Thủy;

39. Ông Văn Đình Quế - Nông dân Lao động sản xuất kinh doanh giỏi xã Sơn Thủy;

40. Ông Nguyễn Thảo - Nông dân Lao động sản xuất kinh doanh giỏi xã Sơn Thủy;

41. Ông Nguyễn Đức - Chủ tịch UBND xã A Ngo;

42. Ông Đoàn Thanh Hùng - UVTV- Bí thư Đảng ủy thị trấn A Lưới;

43. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới;

44. Ông Nguyễn Xuân Thương - Phó Chủ tịch UBND thị trấn A Lưới;

45. Bà Mai Thị Hợp - Nông dân Lao động sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn A Lưới;

46. Ông Kêr Xơi - Bí thư Đoàn xã Nhâm.

II. TẶNG DANH HIỆU “TẬP THÊ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN CHO 43 TẬP THỂ SAU:

1. Văn phòng Huyện ủy;

2. Ban Tổ chức Huyện uỷ;

3. Ban Dân vận Huyện uỷ;

4. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ;

6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

7. Ủy ban MTTQVN huyện;

8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

10. Hội Nông dân huyện;

11. Hội Chữ thập đỏ huyện;

12. Hội Cựu chiến binh huyện;

13. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;

14. Phòng Nội vụ;

15. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

16. Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

17. Phòng Dân tộc;                 

18. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

19. Phòng Tư pháp;

20. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

21. Phòng Văn hoá và Thông tin;

22. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

23. Phòng Y tế;

24. Thanh tra huyện;

25. Trung tâm Hành chính công huyện;

26. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới;

27. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện;

28. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;

29. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;

30. Ban Quản lý Công trình công cộng và Dịch vụ công ích;

31. UBND xã A Roàng;

32. UBND xã A Đớt;

33. UBND xã Hương Lâm;

34. UBND Đông Sơn;

35. UBND xã Phú Vinh

36. UBND xã Hương Nguyên;

37. UBND xã Hồng Thượng;

38. UBND xã Hồng Thái;

39 UBND xã Sơn Thủy;

40. UBND xã A Ngo;

41. UBND thị trấn A Lưới;

42. UBND xã Hồng Kim;

43. UBND xã Nhâm.

 

Tập tin đính kèm:
PNV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.374.839
Truy câp hiện tại 918