Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh
Ngày cập nhật 28/10/2019

Để triển khai thưc hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 22 tháng 10 năm 2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT thực hiện Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó có một số quy định mới so với Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

 

 

Theo hướn dẫn tại Điểm d, Khoản 2, Mục I, Hướng dẫn số 156/HD-HĐTĐKT: "Việc xét và công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các chức danh là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi tắt là lãnh đạo cấp huyện) không tính vào tỷ lệ 15% để xét và công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho Văn phòng Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, HĐND và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nhưng đảm bảo tổng số được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của địa phương không quá 15% theo quy định." (Có quy chế và hướng dẫn đính kèm)./.

 

Tập tin đính kèm:
MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.257
Truy câp hiện tại 1.018