Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/10/2019

Ngày ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Quy chế  xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định số nội dung cụ thể như sau:

 

Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối với doanh nhân: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trực tiếp tham gia lãnh đạo, điều hành quản lý doanh nghiệp do doanh nghiệp đề cử tham gia: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc; Giám đốc (Tổng Giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Chủ doanh nghiệp tư nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực tuyên dương

Các doanh nghiệp hoặc doanh nhân điều hành doanh nghiệp hoạt động tốt trên các lĩnh vực:

1. Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế.

2. Xuất khẩu.

3. Giải quyết việc làm.

4. Doanh nghiệp vượt khó, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

5. Doanh nghiệp trẻ xuất sắc.

6. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Các tiêu chí để xét tuyên dương doanh nghiệp

1. Các tiêu chí để xét tuyên dương doanh nghiệp gồm 10 tiêu chí, cụ thể như sau:

a) Doanh thu của doanh nghiệp;

b) Nộp ngân sách hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế;

c) Lợi nhuận sau thuế;

d) Thu nhập bình quân/người/tháng;

đ) Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động;

e) Tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo;

g) Có thành lập Tổ chức cơ sở Đảng hoặc Công đoàn;

h) Thực hiện đầy đủ việc đăng ký tham gia và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo quy định của pháp luật; bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động;

i) Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin, tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của doanh nghiệp, trong mối quan hệ với chính quyền và khách hàng;

k) Doanh nghiệp tham gia tích cực và thực hiện tốt các Phong trào của tỉnh phát động, đặc biệt Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

          2. Ngoài ra:

a) Trường hợp doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc có sáng kiến, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong tỉnh hoặc toàn quốc, Hội đồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tuyên dương;

b) Trường hợp do yếu tố khách quan xảy ra mất an toàn lao động, cháy nổ, môi trường mà doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường thì Hội đồng Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Tập tin đính kèm:
MG
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.026
Truy câp hiện tại 973