Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
Tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019
Ngày cập nhật 24/09/2019

Ngày 17/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019.

Danh sách gồm có: 07 tập thể và 08 cá nhân:

Về tập thể:

 1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện A Lưới;
 2. Nhân dân và cán bộ xã Hương Phong;
 3. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thủy;
 4. Nhân dân và cán bộ xã Phú Vinh;
 5. Nhân dân và cán bộ xã Hồng Hạ;
 6. Nhân dân và cán bộ xã Hương Lâm;
 7. Nhân dân và cán bộ thôn A Hươr Pa E, xã Nhâm.

Về cá nhân:

 1. Bà Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vinh;
 2. Ông Lê Minh Niềm, Bí thư Đảng ủy xã A Ngo;
 3. Ông Đặng Thái Xanh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Diên Mai, xã A Ngo;
 4. Ông Hồ Văn Thửa, Hội viên Hội Nông dân thôn A Hươr Pa E, xã Nhâm;
 5. Ông Mai Thanh Việt, Công chức địa chính, Đoàn viên Công đoàn xã Hương Phong;
 6. Ông Hồ Văn Xiếc, Bí thư Chi đoàn thôn KLeng A Bung, xã Nhâm;
 7. Bà Nguyễn Thị Thơ, Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôn Cân Sâm, xã Hồng Thượng;
 8. Ông Hồ Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Thủy.
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.263
Truy câp hiện tại 1.020