Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở giai đoạn 2009-2019
Ngày cập nhật 17/09/2019

Ngày 13/9/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở giai đoạn 2009-2019.

Danh sách gồm có 05 tập thể, 07 cá nhân:

Về tập thể:

 1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện A Lưới;
 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Hồng Kim;
 3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Sơn Thủy;
 4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Đông Sơn;
 5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Hương Phong.

Về cá nhân:

 1. Ông Hồ Xuân Thành, Công chức Văn phòng Thống kê xã Hồng Thủy;
 2. Ông Trần Quốc Hải, Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân;
 3. Ông Hồ Văn Nở, Công chức Văn phòng Thống kê xã A Roàng;
 4. Ông Đoàn Quang Pháp, Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 5. Ông Trần Quang Quý, Thống kê viên Chi cục Thống kê A Lưới;
 6. Ông Đặng Tiến Lâm, Công chức Văn hóa xã hội xã Hương Lâm;
 7. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Công chức Văn hóa xã hội xã Hồng Thượng.
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.375.160
Truy câp hiện tại 989