Tìm kiếm tin tức
                    
          Đồng chí NGUYỄN MẠNH HÙNG
                   Chủ tịch UBND huyện 
Liên kết website
UBND huyện tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019
Ngày cập nhật 15/08/2019

Ngày 06/8/2019, UBND huyện A Lưới đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Danh sách gồm có 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, cụ thể:

Về tập thể

  1. Hội Cựu chiến binh xã Hồng Bắc;
  2. Hội Cựu chiến binh xã Hồng Thượng;
  3. Hội Cựu chiến binh xã Hồng Trung.

Về cá nhân

  1. Ông Lê Thanh Nam, Hội viên Hội Cựu chiến binh khối Đảng – Mặt trận – Đoàn thể huyện A Lưới;
  2. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới;
  3. Ông Hồ Sỹ Ách, Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn A So 2, xã Hương Lâm;
  4. Ông Đào Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Thủy;
  5. Ông Dương Đức Vương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối Đảng – Mặt trận – Đoàn thể huyện A Lưới.
DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

                                                        

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.542.916
Truy câp hiện tại 5.097