Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hỗ trợ trồng hoa và cây xanh tại các điểm du lịch A Lưới
Ngày cập nhật 24/04/2019

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc tổ chức, triển trai thực hiện Đề án ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh –Sạch – Sáng” năm 2019 và công tác chấn chỉnh môi trường, cảnh quan chuẩn bị cho Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019 tổ chức tại A Lưới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã A Roàng, Hồng Kim, Hồng Hạ, Nhâm và Homestay Hương Danh, xã A Roàng hỗ trợ giống hoa để bố trí trồng tại điểm du lịch cộng đồng tại địa phương.

 

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã hỗ trợ giống hoa phù hợp với từng địa điểm du lịch cộng đồng tại địa phương. UBND các xã có điểm du lịch hỗ trợ nhân lực trồng hoa, cây xanh, đất trồng, phân bón và đan tre làm bồn hoa. Đồng thời các xã hỗ trợ trồng thêm một số cây bản địa tại địa phương. Các điểm đã triển khai trồng và chăm sóc cây bước đầu có nhiều tiến triển tốt, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trước, trong và sau Ngày hội.

Cuối tháng 4/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ khảo sát xem hiệu quả mô hình trồng hoa và cây xanh tại các điểm du lịch mà địa phương quản lý.

Thi Thi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.018.737
Truy câp hiện tại 1.003