Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
A Lưới: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4
Ngày cập nhật 23/04/2019

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH- UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Ngày 19 và 22/4/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4 như:

 

Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân, học sinh khai thác các nguồn tài liệu, sử dụng vốn tài liệu thư viện và có ý thức trách nhiệm xây dựng phong trào văn hóa đọc.

Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ về sách.

Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam, gắn liền với các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội học sinh và các phong trào do huyện phát động trong năm 2019.

Trong dịp này, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phân bổ ấn phẩm văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III, các trường dân tộc nội trú thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 179/QĐ-SVHTT ngày 07/8/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm các đơn vị: A Đớt,  Hồng Thủy,  Nhâm, Bắc Sơn, Đông Sơn và Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhân dân và học sinh trên toàn huyện, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác Học tập, xây dựng và phát triển KT – XH,  phát triển Văn hóa đọc trong cán bộ, nhân dân và học sinh.

Một số hình ảnh hoạt động

Tại xã Đông Sơn

Tại Trường THCS DTNT huyện A Lưới

DT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.500
Truy câp hiện tại 5.583