Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Xã Hồng Thượng: Tổ chức Lễ Khai giảng lớp truyền dạy chế tác, chỉnh sửa, sử dụng nhạc cụ truyền thống huyện A Lưới năm 2019
Ngày cập nhật 23/04/2019

Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Hồng Thượng cũng đã diễn ra buổi lễ Khai giảng lớp truyền dạy chế tác, chỉnh sửa, sử dụng nhạc cụ  truyền thống  đại diện dân tộc Cơ tu huyện A Lưới năm  2019. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch UBND xã Hồng Thượng - Thành viên Ban chỉ đạo và các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Đề án “Bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020”.

 

Nghệ thuật chỉnh sửa, sử dụng nhạc cụ truyền thống như Thanh la, Khèn bè là loại hình đặc biệt, đòi hỏi người thực hiện có âm hiểu sâu sắc, kĩ năng thuần thục thẩm âm tốt về loại hình nhạc cụ Thanh la, Khèn bè. Hiện nay trên địa bàn huyện A Lưới còn rất ít nghệ nhân có kĩ năng thao tác nghệ thuật chỉnh sửa, thẩm âm nhạc cụ thanh la và Khèn bè cũng như làm mới các loại nhạc cụ truyền thống khác của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới. Với tính cấp thiết và kịp thời bảo tồn những kĩ năng nghệ thuật đặc biệt trên, phòng Văn há và  Thông tin huyện A Lưới, cơ quan thường trưc thực hiện Đề án “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020” phối hợp với xã Hồng Thượng tổ chức mở lớp  truyền dạy chế tác, chỉnh sửa, sử dụng nhạc cụ truyền thống huyện A Lưới năm 2019, lớp học gồm có 2 nghệ nhân truyền dạy và 12 học viên tham gia học tập. Trong thời gian 30 ngày các nghệ nhân sẽ truyền dạy các nội dung như: Chế tác mới các loại nhạc cụ truyền thống, kĩ năng chỉnh sửa nhạc cụ Khèn bè, thanh la và kĩ năng sử dụng các loại nhạc cụ của dân tộc Cơ Tu. Đây là một trong những nội dung hoạt động thực hiện theo Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về xây dựng và phát triển Văn hóa, Du lịch huyện A Lưới giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến 2020; Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020.

Thanh Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.285.430
Truy câp hiện tại 5.593