Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2019
Ngày cập nhật 14/01/2019

Sáng ngày 11/01/2019, UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

Với chủ đề “Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huyện A Lưới tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Năm 2019, huyện A Lưới đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm;. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 140 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 6.300 ha. Sản lượng lương thực có hạt: 18.400 tấn. Diện tích trồng rừng kinh tế: 2.000 ha; diện tích trồng sắn: 1.800 ha. Tổng đàn gia súc: 46.000 con (đàn bò 11.000 con); tổng đàn gia cầm: 350.000 con. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,50%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 11,0%. Số trường đạt chuẩn quốc gia: 28 trường. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế: 97,20%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 14,85%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 8,20%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 34% (tạo việc làm mới cho 500 lao động). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. Xã đạt chuẩn Nông thôn mới: tăng 01 xã (đến cuối năm 2019 có 05 xã). Mỗi xã xây dựng 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi thôn xây dựng 01 vườn mẫu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm: Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm, huyện A Lưới đề ra 06 nhóm giải pháp chủ yếu như:  Tập trung huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm đã được xác định và các công trình cụ thể trong năm 2019. Thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình đã khẳng định được hiệu quả; tạo sản phẩm mới, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bảo đảm bền vững và có giá trị gia tăng cao; tạo đột phá mạnh trong giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng; khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo đảm phòng thủ tuyến biên giới...

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua nhằm tạo khí thế thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời trao cờ thi đua của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua là Nhân dân và cán bộ xã. UBND huyện tặng khen 14 tập thể dẫn đầu khối thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Manh Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khen thưởng đơn vị dẫn đầu khối thi đua

Toàn cảnh Hội nghị

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.541.852
Truy câp hiện tại 4.399