Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Những Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI.
Ngày cập nhật 24/12/2018

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí thông qua 05 Nghị quyết với sự nhất trí và thống nhất cao. Đây là những nghị quyết quan trọng để UBND huyện làm căn cứ, cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019

 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: 100% đại biểu HĐND có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết.

2. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2019: 100% đại biểu HĐND có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 thuộc ngân sách huyện quản lý: 100% đại biểu HĐND có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết.

4. Nghị quyết về Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020): 100% đại biểu HĐND có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết

5. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới năm 2019: 100% đại biểu HĐND có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết

Đại biểu thảo luận trước khi thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.085.389
Truy câp hiện tại 1.571