Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tại Phòng NN và PTNT về đề án phát triển đàn bò.
Ngày cập nhật 10/10/2018

Chiều ngày 09/10/2018, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện do bà Hồ Thị Lan Hương – Trưởng Ban KTXH làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Đề án phát triển Đàn bò giai đoạn 2016 – 2025 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng tham gia giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X, Phòng NN và PTNT đã tham mưu UBND huyện phê duyệt và ban hành quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 về việc phát triển đàn bò giai đoạn 2016 – 2025

Đến nay, đã nhập vào địa bàn huyện 900 con bò cái hậu bị vàng và lai 25% máu ngoại đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch đề ra. Diện tích trồng cỏ đạt 18,8%ha. Ngoài ra hộ gia đình đã tận dụng đồng cỏ tự nhiên chăn thả, chăm sóc đàn bò để đàn bò sinh sản và phát triển tốt, tận dụng các phế phẩm nông nghiệp tại chỗ. Đã vận động nhân dân xây dựng mới và sửa chữa 180/185 chuồng trại, đạt tỷ lê 97% so với kế hoạch. Tổ chức 32 lớp tập huấn kỹ thuật với 700 lượt người tham gia. Qua báo cáo của đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khó khăn trong công tác thực hiện đề án là các hộ dân vẫn còn tình trạng chăn nuôi theo lối chăn thả truyền thống, thiếu quản lý, chăm sóc nên còn nhiều trường hợp bò bị sút giảm cân năng nhanh sau khi nhập về. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vẫn còn hạn chế. Các xã, thị trấn vẫn chưa bố trí kinh phí hoạt động cho ban chỉ đạo. Một số dịch bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng vẫn còn xảy ra do người dân chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh thú y…

Kết luận tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Lan Hương đã đề nghị Phòng NN và PTNT tăng cường công tác tham mưu, tuyên truyền thực hiện Đề án, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nhất là đối với đội ngũ dẫn tinh viên. Lựa chọn những hộ chăn nuôi tốt đề tuyên truyền để các hộ dân học tập, nhân rộng mô hình tại các địa phương. Việc thực hiện tốt đề án là hết sức cần thiết để phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

Tại buổi giám sát

Hà Thiên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.040.452
Truy câp hiện tại 461