Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã năm 2024
Ngày cập nhật 16/05/2024

Nhằm trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ ngoài ngành về nghiệp vụ tín dụng chính sách là cán bộ Ban giảm nghèo xã, thị trấn. Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới (PGD NHCSXH) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có ông Lê Quang Thắng  - Giám đốc PGD NHCSXH huyện A Lưới – chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có 18 đại biểu là thành viên Ban giảm nghèo của 18 xã, thị trấnNhằm trang bị, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ ngoài ngành về nghiệp vụ tín dụng chính sách là cán bộ Ban giảm nghèo xã, thị trấn. Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện A Lưới (PGD NHCSXH) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có ông Lê Quang Thắng  - Giám đốc PGD NHCSXH huyện A Lưới – chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có 18 đại biểu là thành viên Ban giảm nghèo của 18 xã, thị trấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội (gồm 12 chương trình cho vay). Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách.

Qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm được nội dung, các nghiệp vụ cho vay tại NHCSXH, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời giúp cho các đại biểu là Ban giảm nghèo cấp xã nắm bắt để thực hiện một số nhiệm vụ trong tham mưu UBND cấp xã: Về quản lý các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, xác định nhu cầu vốn và tổ chức thực hiện chỉ đạo kế hoạch tín dụng được giao, xác định đối tượng vay vốn. Tham mưu UBND cấp xã xây dựng và thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, thành lập và đưa Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi đi vào hoạt động để xử lý các khoản nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng, nợ khó đòi… Chỉ đạo các tổ chức CT-XH nhận ủy thác trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được nội dung, nghiệp vụ ngân hàng chính sách tín dụng, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp phát huy vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện A Lưới để tiếp tục bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tốt hơn nữa trong thời gian tới, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tại địa phương.

Minh Trí - PGD NHCSXH huyện A Lưới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.571.683
Truy câp hiện tại 1.029