Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN A LƯỚI TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ II NĂM 2024
Ngày cập nhật 19/04/2024

Sáng ngày 11/4/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyên tổ chức phiên họp đánh giá hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024. Chủ trì phiên họp đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng,  Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện cùng các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Quý I/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát các mục tiêu, kế hoạch được giao, chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu đã đề ra. Tính đến ngày 31/3/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn huyện đạt 541,4 tỉ đồng, tăng 16,9 tỷ đồng (+3,2%) so với năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì, ổn định.

Từ đầu năm đến nay, Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 774 lượt khách hàng được tiếp cận vốn vay, trong đó có gần 240 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 79 lao động được tạo việc làm mới; 15 lao động đi XKLĐ ở nước ngoài; 16 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; hơn 270 công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 187 lượt hộ vay được tiếp cận vốn vay chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; 1 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn sản xuất kinh doanh theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024, BĐD HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Công văn số 340-CV/HU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, đặc biệt tăng nguồn lực từ ngân sách địa phương để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phối hợp các ban, ngành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn.

Tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu được cấp trên phân giao trong năm 2024, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra kiểm soát nội bộ; sâu sát với cơ sở, chú trọng kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; thường xuyên giám sát từ xa, kịp thời phát hiện và cảnh báo đến các đơn vị nhằm hạn chế tối đa phát sinh các sai sót, tồn tại.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, xã tổ chức Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn.

Phối hợp Công an huyện, cấp xã triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế trên địa bàn.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các cấp, ngành, địa phương trong quý I/2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác và Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được phân giao; Các ban ngành và Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp tốt để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra. Đồng chí cũng tin tưởng, với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của Phòng giao dịch và các ban ngành, đoàn thể thì trong quý II/2024, PGD NHCSXH huyện sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 25.570.637
Truy câp hiện tại 394